Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD - 30.01.2015

27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył prezes OZM Zygmunt Kacprzak.

W trakcie obrad omówione zostały najpilniejsze aktualnie problemy Związku i OZ Mazowieckiego. Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak zapoznał uczestników posiedzenia ze stanowiskami i uchwałami przyjętymi na posiedzeniu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 15 stycznia br. Wspomniał także o trudnej sytuacji ROD w Warszawie, które objęte są tzw. „dekretem Bieruta” i o propozycji stowarzyszenia „Dekretowiec”, które w celu odzyskania gruntów objętych roszczeniami chce likwidacji ogrodów bez odszkodowań.

Zagrożenia płynące dla ogrodów i działkowców z tytułu „dekretu Bieruta” przybliżyła działkowcom Ewelina Świątek-radca prawny OZM PZD. Omówiła też aktualny stan spraw toczących się wobec ogrodów działkowych w Warszawie z tytułu roszczeń, a także szczegóły prawne związane z roszczeniami.

W sprawie sytuacji prawnej ogrodów warszawskich zabrała także głos kierownik biura OZM PZD Anna Kubuj. Poinformowała o opieszałości Miasta wobec ponad 150 złożonych wniosków o regulację stanu prawnego z art. 76 ustawy o ROD i braku jakiejkolwiek informacji  ze strony Ratusza w tej sprawie. Wspomniała też o braku postępów w sprawie ogrodów warszawskich, mimo odbytych dotąd jedynie dwóch spotkań zespołu. Zaznaczyła też, że władze Warszawy, ustami dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko, dają działkowcom do zrozumienia, że nie mają zamiaru się spieszyć i dają sobie czas do 2016 roku na rozpatrzenie wniosków, a do tego czasu będą likwidować tyle ogrodów ile się da zlikwidować. Jednocześnie Miasto zrzuca z siebie odpowiedzialność za wypłacanie odszkodowań dla działkowców, stojąc na stanowisku, że odszkodowania powinny wypłacać osoby lub podmioty przejmujące grunt po ich likwidacji.  Kierownik biura OZM PZD zapoznała również członków OZM PZD z ustaleniami, jakie podjęto na posiedzeniu komisji warszawskiej w dniu 19 stycznia br. Poinformowała także o potrzebie podejmowania inicjatyw zmierzających do nagłaśniania problemów ROD w Warszawie, objętych „dekretem Bieruta”.

W sprawie działań zmierzających do nagłośnienia problemów ogrodów warszawskich OZ Mazowiecki podjął stosowną uchwałę. Wiele miejsca w czasie dyskusji poświęcono także artykułowi „Ogrody nadal rękach PZD” autorstwa Marka Wielgo opublikowanego w ostatnim czasie w Gazecie Wyborczej. Został on jednoznacznie oceniony jako kłamliwy i zmierzający do ukazania działań PZD w niekorzystnym świetle.

Uczestnicy posiedzenia OZM PZD przyjęli stanowisko w sprawie odmowy rejestracji statutu skierowane do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz –Waltz oraz w sprawie zamiaru likwidacji warszawskich ROD skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz. Ponadto przyjęto stanowisko w sprawie artykułu „Ogrody nadal w rękach PZD”, a także podziękowania skierowane do Okręgowych Zarządów PZD za wsparcie ogrodów warszawskich zagrożonych „dekretem Bieruta”.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio