Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014 - 30.01.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości.

Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli - 339. Objęte funkcje przez działkowców to:

- 2 wicemarszałków,

- 2 wiceprzewodniczących sejmiku województwa,

- 3 starostów i 3 wicestarostów,

- 3 przewodniczących i 6 wiceprzewodniczących rady powiatu,

- 4 prezydentów i 3 wiceprezydentów,

- 14 burmistrzów i 4 wiceburmistrzów,

- 16 przewodniczących i 13 wiceprzewodniczących rady miasta,

- 4 przewodniczących i 1 wiceprzewodniczący rady gminy,

- 1 wójt.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje, że uzyskany wynik jest wyraźnym sukcesem. Oczywiście ambicje tak dużej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców, są znacznie większe, ale uzyskany wynik napawa optymizmem i daje nadzieję na dobrą współpracę z samorządami. Efekt ten można było osiągnąć dzięki społecznemu poparciu, zaangażowaniu kandydatów oraz ogromnej mobilizacji struktur Związku i działkowców w kampanię wyborczą.

Krajowa Rada PZD w dniu 25 września 2014 r. przyjęła stanowisko w sprawie wyborów samorządowych. Zwróciła się do wszystkich działkowców i organów Związku o powszechny udział w wyborach samorządowych i oddanie głosów na tych kandydatów, którzy nie zawiedli w przeszłości oraz znają i rozumieją problemy działkowców i Związku. Wspierając konkretne ugrupowania i kandydatów, a więc także i startujących w wyborach działkowców, należało się kierować zasadą, że powinni oni uwzględniać w swoich programach wyborczych interesy oraz prawa działkowców, dając tym samym zapewnienie, że składane deklaracje będą realizowane po wyborach.

W praktyce wiele okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD nawiązało współpracę z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi, wystawiając własnych kandydatów lub udzielając poparcia innym kandydatom w nadziei, że mogą liczyć na ich późniejszą pomoc i wsparcie dla ROD i działkowców.

W ocenie Prezydium Krajowej Rady PZD wynik wyborczy przedstawicieli ruchu działkowego w wyborach samorządowych to dowód dojrzałości, świadomości i odpowiedzialności kandydatów, struktur Związku i działkowców, ale także uznania społecznego Związku.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, iż osiągnięty sukces nie może zostać niewykorzystany. W tym celu trzeba go promować wśród działkowców i społeczności lokalnych. Ważnym zadaniem jest nawiązanie z nimi ścisłej współpracy tak, aby wybrani działkowcy mogli działać w samorządach dla dobra ogrodów i Związku udzielając im poparcia oraz wsparcia finansowego na rozwój ogrodów.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje, że doświadczenie zdobyte w wyborach, a także w kampanii przedwyborczej należy wykorzystać we wszystkich przyszłych wyborach, zwłaszcza samorządowych oraz poszerzać udział działkowców w samorządach przez wystawianie własnych kandydatów popierając ich głosami jako doświadczonych samorządowców i działaczy społecznych.

 

                           PREZYDIUM
                           KRAJOWEJ RADY
                           POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW


Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio