Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Śląski otrzymał pierwszy wyrok zasądzający zwrot nadpłaconych kwot - 27.01.2015

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Komisji powołanej przez Krajową Radę PZD, odnoszącymi się do inwestycji prowadzonych w OZ Śląskim w latach 2008-2013, w szczególności odnośnie zawyżonych płatności na rzecz firmy RAK Piotr Rakoczy oraz firm z nią powiązanych, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski informuje, że otrzymał pierwszy wyrok zasądzający zwrot nadpłaconych kwot.

Sprawa dotyczy robót wykonywanych w okresie od listopada 2011 r. – do kwietnia 2014 r. w zakresie inwestycji prowadzonej w Delegaturze Rejonowej w Tarnowskich Górach. Wyrok wydany w sprawie jest zaoczny, gdyż nikt z pozwanej spółki nie stawił się na pierwsze posiedzenie oraz do tego dnia nie została wniesiona odpowiedź na pozew.

PZD Okręgowy Zarząd Śląski deklaruje, iż podejmuje dalsze działania celem zwrotu nienależnego wynagrodzenia wypłaconego firmie RAK Piotr Rakoczy, w związku z inwestycjami prowadzonymi w latach 2008 – 2013 r., w których nadpłaty te zostały potwierdzone, co wynika z opinii technicznych wykonanych na zlecenie PZD przez Ośrodek Rzeczoznawstwa „CUTOB” Oddział Katowicki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.