Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady prezesów zarządów warszawskich ROD zagrożonych „dekretem Bieruta” - 23.01.2015

22 stycznia br. odbyły się narady prezesów zarządów warszawskich ROD zagrożonych „dekretem Bieruta”. W spotkaniu udział wziął prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, a także kierownik biura OZM Anna Kubuj oraz radca prawny OZM Magdalena Audycka - Wawryło. Spotkanie poświęcone było omówieniu prac komisji warszawskiej oraz zespołu ds. regulacji stanu prawnego ROD powołanego przez Prezydent Warszawy, a także wypracowaniu koncepcji działań, zmierzających do obrony zagrożonych ogrodów warszawskich.

Narady zaplanowane dla prezesów zarządów 69 zagrożonych warszawskich ROD odbyły się w dwóch turach w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie i spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli ogrodów, co świadczy o świadomości zagrożeń stojących przed ogrodami.

Prezes OZM Zygmunt Kacprzak, rozpoczynając spotkanie przypomniał o wadze spraw i problemów, które stoją przed warszawskimi ogrodami, w tym o roszczeniach z tytułu „dekretu Bieruta”. Powiedział również o bezustannych atakach na ustawę i ciągłym podważaniu praw działkowców. Zwrócił się także do prezesów o aktywne występowanie ze stanowiskami, apelami i listami w obronie ogrodów do władz Warszawy, władz państwowych oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zagrożenia płynące dla ogrodów i działkowców z tytułu „dekretu Bieruta” przybliżyła działkowcom radczyni prawna OZM PZD Magdalena Audycka - Wawryło. Omówiła też aktualny stan spraw, toczących się wobec ogrodów działkowych w Warszawie z tytułu roszczeń, a także szczegóły prawne związane z roszczeniami.

Stan prac zespołu ds. regulacji stanu prawnego ROD powołanego przez Prezydenta Warszawy oraz przebieg odbytych do tej pory spotkań omówiła kierownik biura OZM PZD Anna Kubuj. Poinformowała o opieszałości Miasta wobec ponad 150 złożonych wniosków o regulację stanu prawnego z art. 76 ustawy o ROD i braku jakiejkolwiek informacji  ze strony Ratusza w tej sprawie. Wspomniała też o braku postępów w sprawie ogrodów warszawskich, mimo odbytych dwóch – jedynie dwóch – spotkań zespołu. Zaznaczyła też, że władze Warszawy, ustami dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko, dają działkowcom do zrozumienia, że nie mają zamiaru spieszyć się i dają sobie czas do 2016r. na rozpatrzenie wniosków, a do tego czasu będą likwidować tyle ogrodów ile się da zlikwidować. Jednocześnie Miasto zrzuca z siebie odpowiedzialność za wypłacanie odszkodowań dla działkowców, stojąc na stanowisku, że odszkodowania powinny wypłacać osoby lub podmioty przejmujące grunt po ich likwidacji. Wiadomym jest, ze mogą być osoby prywatne, które nie zawsze będą wypłacalne, a co za tym idzie ciągnące się latami procesy sądowe o odszkodowanie przysporzą działkowcom więcej zmartwień niż pożytku. Pamiętać jednak trzeba, że sam fakt znajdowania się ROD  w obrębie działania „dekretu Bieruta”, czyli na obszarze tzw. „starej Warszawy” nie musi automatycznie oznaczać występowania roszczeń. Kierownik biura zachęcała też zarządy do występowania w sprawie ich ogrodów, do pisania stanowisk i listów, aby w ten sposób pokazywać władzom, ze działkowcy są świadomi sytuacji i mają swoje zdanie.

W trakcie dyskusji prezesi ogrodów zgłaszali swoje propozycje działań, zmierzających do obrony ogrodów w Warszawie. Prezes ROD „Leśnicy” Mirosław Konopka zaproponował, aby stworzyć stanowisko – opracowane przy pomocy działu prawnego OZM PZD – podpisane przez wszystkich prezesów ogrodów zagrożonych „dekretem Bieruta”. Pismem można zasypać urzędy dzielnic w Warszawie, aby głos działkowców był zauważony.

W sprawie wysyłania pism do Urzędu Miasta zabrała również głos Prezes ROD „Jutrzenka” Elżbieta Jóźko, która poddawała w wątpliwość docieranie na czas pism kierowanych do Prezydent Warszawy. Zauważyła, że pisma w sprawie regulacji gruntów kierowane są od razu do dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko i tam przepadają. ROD „Jutrzenka” funkcjonuje od 1935 roku, a mimo to Miasto śle pisma do ogrodu o wydanie gruntu z tytułu „dekretu Bieruta”, co jest absurdem. Zdaniem Pani Prezes Jóźko, główną przeszkodą w załatwianiu spraw dotyczących stanu prawnego ogrodów w Warszawie jest dyrektor Marcin Bajko, który lekceważy działkowców.

W trakcie spotkań przewodnicząca komisji warszawskiej (powołanej przez OZM PZD ds. współpracy z władzami Warszawy) Halina Kosicka oraz wiceprzewodnicząca Anna Truszkowska zapoznały uczestników narady z ustaleniami, jakie podjęto na posiedzeniu komisji w dniu 19 stycznia br. Poinformowały o potrzebie podejmowania inicjatyw zmierzających do nagłaśniania problemów ROD w Warszawie, objętych „dekretem Bieruta”. Anna Truszkowska poinformowała o przyjęciu przez członków komisji listu otwartego do senatorów w sprawie stowarzyszenia „Dekretowiec”. Wspomniała także o potrzebie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz zieleni w mieście, aby o problemach działkowców mówić w jak najszerszym gronie. Przewodnicząca komisji warszawskiej Halina Kosicka zaapelowała o pisanie listów i stanowisk, aby dawać władzom do zrozumienia, że los ogrodów działkowych nie jest obojętny działkowcom.

Narady zwieńczone zostały ustaleniem, iż konieczna jest współpraca zarządów ogrodów z OZM PZD i podejmowanie działań płynących z ogrodów, mających na celu nagłaśnianie sytuacji działkowców warszawskich. Uczestnicy narad przyjęli stanowiska w sprawie obrony ogrodów warszawskich kierowane do Premier Ewy Kopacz oraz do Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.