Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z Poznania walczą o swój ogród - 23.01.2015

ROD im. Marii Skłodowskiej – Curie przy ul. Klaudyny Potockiej w Poznaniu miał zostać przekształcony w zabudowę usługowo – mieszkaniową. Stanowczo sprzeciwili się temu działkowcy i postanowili sami zawalczyć o swój ogród. Pod petycją w jego obronie podpisało się aż 1.500 osób.

Pomysł likwidacji ROD wyszedł na jaw w sierpniu 2014 roku podczas opracowywania studium, które wyznacza ogólne kierunki zagospodarowania miasta Poznania. Choć została wprowadzona poprawka do studium, mówiąca, że  miejsce zajmowane przez ogród ma pozostać terenem zielonym, to działkowcy nie mieli pewności, ze wciąż będzie to ROD, a nie na przykład park. Jedyną obroną w tej sytuacji było wystąpienie o wywołanie planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla św. Łazarza, na którym położony jest rodzinny ogród działkowy. Radni miasta zgodzili się na jego wywołanie, a prace nad nim powinny się zakończyć do początku 2016 roku. Dopiero uwzględnienie ogrodu działkowego w planie zagospodarowania przestrzennego będzie oznaczało, że ROD został uchroniony przed likwidacją.

Łukasz Mikuła Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznań mówi, że celem planu zagospodarowania jest uchronienie terenów zielonych przed likwidacją. W studium zagospodarowania jest uwzględnione istnienie ogrodów działkowych, więc powinny się one także pojawić w planie zagospodarowania przestrzennego dla os. Łazarza, gdyż te dokumenty nie mogą być ze sobą sprzeczne. Zostaną również podjęte działania, aby tereny, które należą do prywatnych właścicieli stały się ogólnodostępną zielenią miejską.

Jednak wpisanie ogrodu w plan zagospodarowania przestrzennego to nie jedyny problem jego użytkowników. Prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa przyznaje, że część terenu tego ogrodu jest objęta roszczeniami osób prywatnych. - Właściciele prywatni mogą chcieć zrobić użytek ze swojej własności. To może doprowadzić do likwidacji ogrodu – mówi była prezes ROD Beata Jackowiak. Najlepszym przykładem są losy sąsiedniego ROD w rejonie ul. Hetmańskiej i ul. Dmowskiego w Poznaniu, na miejscu którego zostanie wybudowane centrum handlowo – usługowe. Jak podaje Henryk Sobański inspektor ds. terenowo – prawnych na podstawie art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku OZ w Poznaniu wystąpił do Miasta Poznania o regulację sytuacji prawnej terenu zajmowanego przez ogród. ROD im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu został założony w 1919 roku. Zajmuje 2,09 ha powierzchni i posiada 64 działki.

(AD)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.