Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Związek Miast Polskich o spłacie dekretowców i poparciu dla projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ - 22.01.2015

12 grudnia 2014 roku w Białej Podlasce odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była spłata roszczeń dekretowców i obywatelski projekt ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’.

Związek Miast Polskich wyraził poparcie dla projektu Sojuszu Lewicy Demokratycznej o regulacji praw dawnych właścicieli z tytułu przejęcie gruntów i nieruchomości przez państwo na mocy Dekretu Bieruta. Projekt ten ma w swoim założeniu zwrot mienia na społecznie akceptowanych zasadach z uwzględnieniem pogodzenia, często sprzecznych, interesów różnych grup społecznych.

Projekt SLD zakłada odszkodowanie wyłącznie dla osób fizycznych, które będzie wynosić do 5% pierwotnej wartości nieruchomości lub terenu. Wypłata rekompensat miałaby nastąpić z Funduszu Reprywatyzacji, a wszystkie wnioski w tej sprawie powinny być złożone do końca 2018 roku. Oznacza to, że warszawskie ogrody działkowe zostałyby uchronione przed likwidacją.

Związek Miast Polskich dostrzega korzystne rozwiązania projektu, jednak podkreśla, że wymaga on jeszcze dopracowania i przedyskutowania niektórych jego zapisów, jak choćby wysokości odszkodowania.

Ponadto na posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich zaakceptowano również obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, który ma wprowadzić do porządku prawnego precyzyjną definicję altany działkowej.  Projekt ten został opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ‘Stop Rozbiórkom Altan’ z inicjatywy Krajowej Rady PZD. 

(AD)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.