Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Krajowa Rada PZD - 19.01.2015

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes Związku przedstawił sytuację ogrodów i Związku na tle wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szczególną uwagę zwrócił na postanowienie referendarza sądowego odmawiające rejestracji statutu PZD uchwalonego na Nadzwyczajnym Zjedzie PZD 23 października 2014 r. Referendarz podważył tryb uchwalenia statutu, choć poprzedni statut zarejestrowany przez KRS był uchwalony dokładnie w tym samym trybie, a stan prawny nie zmienił się. PZD nie otrzymało jeszcze w sposób oficjalny decyzji, ale Prezydium KR PZD obradujące w dniu 14 stycznia 2014 r. postanowiło, że Związek odwoła się od tej decyzji do Sądu. Prezes Związku zwrócił uwagę na aspekt tej sprawy, gdyż decyzja referendarza oparta jest w całości na stanowisku organu nadzoru tj. Prezydenta m. st. Warszawy.

M. Kobylińska Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD przedstawiła sytuację w Krakowie na tle uchwały Rady Miasta Krakowa nakładającej na działkowców opłatę za korzystania z gruntów. Intencje uchwały przedstawił przed jej uchwaleniem Prezydent Krakowa oraz była zaprezentowana w uzasadnieniu do projektu uchwały.  Chodzi o nałożenie opłat na działkowców z ROD, które nie mają uregulowanego stanu prawnego. To nie wynika z samej uchwały, której treść odpowiada zapisom ustawy o ROD i można ją zastosować wyłącznie do nowych terenów oddawanych przez Miasto stowarzyszeniu w celu założenia i prowadzenia ROD. Takie stanowisko prezentuje Związek w oparciu o aktualny stan prawny. Na tle wydarzeń poprzedzających uchwalenie przez Radę Miasta tej uchwały bardzo krytycznie oceniono rolę i brak aktywności organów Okręgu Małopolskiego.

A. Kubuj Kierownik Biura OZ Mazowieckiego przedstawiła sytuację ogrodów warszawskich z uwagi na roszczenia byłych właścicieli i ich spadkobierców. Sprawa dotyczy głównie ogrodów położonych na gruntach odebranych byłym właścicielom dekretem Bieruta. Roszczeniami objętych jest 69 ROD na 411 ha, na których działki użytkuje blisko 10000 rodzin W chwili obecnej Miasto znacznie przyspieszyło rozpoznawanie wniosków o zwrot gruntów. A. Kubuj zwróciła uwagę na błędne interpretowanie ustawy o ROD przez urzędników Ratusza, którzy twierdzą, że odszkodowania działkowcom za ich mienie winni wypłacać właściciele, którzy odzyskali grunt. Roszczenia dekretowców to nie jedyne w stosunku do gruntów ROD. Są one wynikiem błędów władz publicznych w dawnych latach.

Prezes PZD przedstawił wyniki wyborów samorządowych, z których wynika, że w wielu okręgach działkowcy wybrani zostali w skład samorządów, a także na funkcje prezydenta miasta i wiele funkcji w samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Sukces osiągnięty został tam, gdzie wystąpiło duże zaangażowanie w promowanie działkowców.

Zebrania ustawowe kończą się. W zasadzie nie zaplanowano zebrań w ogrodach, w stosunku do których trwa procedura wykreślenia z Rejestru ROD, gdyż w zasadzie ogrody te nie funkcjonują. Prezes PZD ocenił, że z danych wynika, jeszcze niepełnych, bo termin upływa 18 stycznia br., że PZD wykonał zadania ustawy o ROD. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu struktur PZD i samych działkowców. Podziękował za ten dobry wynik, szczególnie jeśli chodzi o ilość ROD, które postanowiły pozostać w PZD.

Mec. Tomasz Terlecki, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej poinformował Krajową Radę, że obradująca w dniu dzisiejszym sejmowa Komisja Infrastruktury, przyjęła w całości projekt obywatelski dot. altan na działce wraz z poprawkami rządowymi, które wcześniej były znane i akceptowane przez Komitet i Związek. Projekt ustawy został skierowany do drugiego czytania w Sejmie.

Rok 2015 jest rokiem sprawozdawczo-wyborczym na wszystkich szczeblach Związku, dlatego Krajowa Rada podjęła uchwałę w tej sprawie oraz powołała Komitet Organizacyjny XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Krajowa Rada podjęłą uchwały dotyczące spraw systemowych w sprawie Funduszu Rozwoju, Funduszu Obrony, Inwestycji i remontów w ROD, zasad wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji w ROD przy zmianie organu oraz ustaliła odpis na Fundusz Obrony z części środków należnych Krajowej Radzie PZD.

Krajowa Rada wypowiedziała się w wielu sprawach rzutujących na sytuację ogrodów i Związku. Krajowa Rada podjęła stanowiska w sprawie rejestracji statutu PZD, roszczeń do gruntów warszawskich ROD, zamieszkiwania na terenie ROD, sytuacji działkowców i ogrodów w Krakowie oraz w sprawie zebrań wszystkich działkowców.

MP

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio