Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Blisko 100% ogrodów w OZ Poznańskim pozostało w PZD - 13.01.2015

Okręg Poznański zakończył 11 stycznia br. trwającą prawie rok kampanię zebrań „ustawowych”, których celem było wyłonienie stowarzyszenia prowadzącego ogród.  Zebrania takie, zwołane w trybie art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych odbyły się we wszystkich 310 ogrodach Okręgu. Ich bilans jest korzystny dla stowarzyszenia ogrodowego PZD. Własną drogę wybrało tylko 13 ROD, z których do tej pory sąd rejestrowy zarejestrował 4 stowarzyszenia ogrodowe, co stanowi zaledwie 1,2%. W strukturach PZD wciąż pozostaje 98,8% wszystkich ogrodów.

Ostatnie zebrania odbyły się w ogrodach Kwitnąca Dolina w Swarzędzu i w ROD im. Żwirki i Wigury w Poznaniu. Działkowcy w obydwu ogrodach zadecydowali, że stowarzyszeniem prowadzącym ogrody będzie nadal PZD.

Szczególnie ważna jest decyzja działkowców ze Swarzędza. Historię tego ogrodu znają bowiem działkowcy z całej Polski. Tu bowiem powstało, jako jedno z pierwszych, stowarzyszenie ogrodowe Zielona Dolina, na czele, którego stanęli przeciwnicy naszego Związku Ireneusz J. oraz Dobiesław W. W ogrodzie trwała bezkompromisowa walka o przejęcie zarządzania ogrodem. Wymienieni wyżej członkowie tego stowarzyszenia byli aktywni w procesie prac nad nową ustawą o ROD, sprzeciwiając się zapisom projektu obywatelskiego i przedstawiając parlamentarzystom nasz Związek w niekorzystnym świetle. Wielokrotnie łamano też prawo dopuszczając się aktów wandalizmu i przemocy wobec innych działkowców oraz łamano przepisy prawa budowlanego i zakazujące zamieszkiwania na terenie ogrodu działkowego.

W dniu 11 stycznia na zebraniu „ustawowym” zapadła decyzja, która pokazuje, że działkowcy mają dość awantur i chcą w spokoju uprawiać swoje działki. W swej zdecydowanej większości ufają też PZD, czemu wyraz dali po raz kolejny w głosowaniu. Na 130 działkowców biorących udział w zebraniu za pozostaniem w PZD głosowało 116 działkowców, 9 głosowało za wyodrębnieniem, a 5 wstrzymało się od głosu.

Wynik głosowania jest druzgocącą porażką naszych przeciwników i dowodem na wysoką świadomość działkowców, którzy po raz kolejny dowiedli, że ufają swojej organizacji, a poznawszy metody działania przeciwników, nie dają się wiary głoszonym przez nich hasłom.

Natomiast uczestnicy zebrania w ROD im. Żwirki i Wigury w Poznaniu jednomyślnie podjęli uchwałę o pozostaniu w strukturach PZD. W poprzedzającej głosowanie dyskusji wyrażali głębokie przekonanie, że podobnie jak dotychczas, PZD zapewni im bezpieczne bytowanie, a w przypadku likwidacji ogrodu (rozbudowa infrastruktury drogowej Poznania) wyegzekwuje realizacje wszystkich ustaleń zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Opracowali:

Zdzisław Śliwa i Jerzy Kucznerowicz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio