Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Piotr Babinetz z PiS spotkał się z OZ Podkarpackim - 08.01.2015

W dniu 5 stycznia 2015 roku przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców: Prezes OZ Podkarpackiego Agnieszka Sycz, Wiceprezes ROD 'Wojciech' w Krośnie Stanisław Jagiełło oraz Józef Pyżak wzięli udział w spotkaniu z Panem Posłem Piotrem Babinetz z Prawa i Sprawiedliwości.

Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców zapoznali Pana Posła z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wprowadził poważne zagrożenia dla altan działkowców. W praktyce wyrok NSA uznał wszystkie altany w ogrodach działkowych za samowole budowlane, które powinny zostać rozebrane. W celu uchronienia altan przed rozbiórkami, z inicjatywy Polskiego Związku Działkowców, powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który opracował obywatelski projekt ustawy wypełniający lukę prawną w ustawie Prawo budowlane i w niektórych innych ustawach. Wprowadzenie do prawa budowlanego, do ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i do przepisów podatkowych definicji altany działkowej odsunie groźbę rozbiórki altan.

Na uwagę zasługuje sytuacja w jakiej znajdują się obecnie działkowcy z krośnieńskich rodzinnych ogrodów działkowych. Wpływ na ogrody działkowe położone na terenie miasta Krosna, Jasła i Sanoka uzyskało istniejące od szeregu lat S.O.D. Region Bieszczadzki z siedzibą w Krośnie. Organizacja ta zawładnęła gruntami ROD będącymi w użytkowaniu wieczystym i zwykłym PZD, wprowadziła celowo w błąd działkowców z tych ogrodów odnośnie ich przynależności do PZD i pobierała bezprawnie opłaty z tytułu użytkowanych przez nich działek. Działania te prowadzone są nadal, a działkowcy odcięci zostali od rzetelnych informacji i pozbawieni możliwości decydowania o dalszej przynależności organizacyjnej do PZD ich ogrodów na zebraniach ustawowych wszystkich użytkowników działek.

Okręgowy Zarząd Podkarpacki, jako jednostka terenowa PZD, wykonuje szereg działań na rzecz tych ogrodów. Sporządzane są wnioski i składane deklaracje podatkowe. OZP bierze udział w czynnościach geodezyjnych i związanych z częściowymi likwidacjami ogrodów, rozpatruje skargi działkowców z tych ROD. Najważniejsze jest jednak to, że Polski Związek Działkowców doprowadził do uchwalenia nowej ustawy o ROD zabezpieczającej dalsze istnienie także tych ogrodów, do których rości sobie prawa S.O.D. W chwili obecnej tylko Polski Związek Działkowców zajmuje się sprawą obrony altan działkowych.

Pan Poseł Piotr Babinetz, będący członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury poinformował działkowców, iż na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się prawdopodobnie za dwa tygodnie, rozpatrywane będą poprawki do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Pan Poseł zapewnił, iż będzie obecny na posiedzeniu Komisji i poprze projekt oraz zaproponowane poprawki przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'Stop Rozbiórkom Altan'.

Pan Poseł oznajmił, iż dla niego osobiście absurdem jest treść wyroku NSA, który za altany uznał jedynie lekkie konstrukcje ażurowe, w praktyce nie istniejące w ogrodach działkowych. Konieczne jest zatem ustawowe wprowadzenie definicji altany ogrodowej. Pan Poseł zapewnił, iż będzie dążył do jak najszybszego uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy.

(WM)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio