Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich o obronę ogrodów warszawskich" - 05.01.2015

Bogusław Dąbrowski

Członek Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców

w ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

 

 

 

                                                                                           Gdynia, dnia 2.01.2015 r.

 

                                                                             Szanowna Pani

                                                                             Dr. hab. Irena Lipowicz

                                                                             Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                             Warszawa

 

Szanowna Pani!

Jestem przekonany, że liczne grono Pani współpracowników przeglądając codzienną prasę natknęło się na artykuł opublikowany w dniu 19 grudnia 2014 roku w gazecie Rzeczpospolita pod tytułem „Pomysł na zaspokojenie roszczenia bez pieniędzy”.

W tym artykule znalazł się forsowany przez Zrzeszenie Dekretowiec pomysł rozwiązania problemu realizacji odszkodowań dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców za grunty przejęte przez Państwo na podstawie dekretu Bieruta z 1945 roku.

Jestem także przekonany, że wiadomość tą przekazano Pani Rzecznik i chociaż minęło już trochę czasu jakoś nie mogę znaleźć Pani reakcji.

Wszak proponuje się likwidację wszystkich warszawskich ogrodów działkowych celem uzyskania dostępu do tych terenów i przekazania ich byłym właścicielom, aby oni w konsekwencji sprzedali je deweloperom.

Skoro działa Pani na podstawie m.in. art. 208 Konstytucji RP to mam prawo oczekiwać reakcji sprawowanego urzędu.

Sprawa ta ma niezwykle ważne znaczenie dla wszystkich warszawskich działkowców, bowiem Zrzeszenie Dekretowiec chce ich kosztem, pełnoprawnych Obywateli pozyskać grunty i środki finansowe na zaspokojenie tych roszczeń.

Zrzeszenie jakoś dziwnie przemilcza, że działkowcy nie wchodzili na dzisiaj użytkowane tereny samowolnie! Tereny te przekazywały organy Państwa a działkowcy nie mieli żadnego wpływu na wprowadzenie w życie dekretu Bieruta i to nie oni są winni!

Zwracam się wobec tego do Pani Rzecznik, aby skorzystała ze swoich uprawnień w trosce o, przez tak cenioną przez Panią, zgodność tworzonego prawa z Konstytucją RP i zainteresowała się projektem ustawy o reprywatyzacji procedowanym w senackiej komisji.

Jestem także przekonany, że Senatorowie pracujący w Komisji Ustawodawczej nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej nie dopuszczą do wdrożenia w życie irracjonalnych propozycji „dekretowców”, bowiem są one jawnie sprzeczne z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku oraz zagrażają obywatelskim prawom i wolnościom zapisanym w Ustawie Zasadniczej.

Historia nie wybaczyłaby Wam Senatorowie gdybyście przyłożyli przysłowiową rękę do tak haniebnego pomysłu spłacania zobowiązań Państwa kosztem działkowców!

Może warto czasami przypominać sobie myśl Antyfanesa, że „Największą satysfakcją w życiu jest świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło”.

Swój osobisty list kieruję drogą elektroniczną także do:

- Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,

- Marszałka Sejmu RP Pana Radosława Sikorskiego,

- Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,

- Wicemarszałków Senatu RP,

- Pań i Panów Senatorów członków Komisji Ustawodawczej

oraz przekazuję do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Marii Fojt,

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego.

 

                                                          Z działkowym pozdrowieniem

                                                                Bogusław Dąbrowski

                                                     

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio