Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z ROD „Cukrownik” w Kościanie dostali „prezent gwiazdkowy” od Starosty Kościańskiego - 31.12.2014

Zbliża się koniec roku i wszyscy zastanawiają się co przyniesie im 2015 rok. Każdy liczy, że przyszły rok będzie lepszy od poprzedniego. Na pewno nie będzie on lepszy dla działkowców z ROD „Cukrownik” w Kościanie. Dlaczego? Starosta Kościański już się o to postarał przesyłając wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i wskazując jej nową wysokość. Owszem, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwiają podwyższanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Takie wypowiedzenie winno być wysłane na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego planowaną podwyżkę i zawierać równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. Zatem działania Starosty nie są niezgodne z prawem, jednak czy są racjonalne? Przecież działkowcy to często ludzie niezamożni, emeryci i renciści, którzy jak mało kto dbają o każdy wydany grosz, a gmina Kościan to przecież nie Warszawa czy Poznań, gdzie grunty mają dużą wartość inwestycyjną. Na dodatek podwyżka w Kościanie nie jest mała, gdyż stanowi aż 1 419 %.

Owszem, działkowcy z tego ogrodu byli zobowiązani do ponoszenia corocznie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, jednak jej wysokość była przystępna dla kieszeni każdego użytkownika działki. Natomiast jej obecna wysokość jest nie do zaakceptowania.

ROD „Cukrownik” w Kościanie zajmuje powierzchnię 5,64 ha i funkcjonują na nim 142 działki rodzinne. Ogród ten został założony przez Cukrownię Kościan na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym firmy. Później teren znajdował się w użytkowaniu wieczystym gminy Kościan. Ogród ten nie był zrzeszony w PZD i działał poza naszymi strukturami. Jednakże chcąc zapewnić sobie ochronę prawną i organizacyjną, działkowcy zwrócili się o przyjęcie ich ogrodu do Związku. W wyniku negocjacji teren ogrodu został przekazany na rzecz PZD w formie darowizny przez dotychczasowego użytkownika wieczystego, czyli Gminę. Jednak właściciel nie wyraził zgody, aby przekazanie gruntu odbyło się na podstawie ówcześnie obowiązującego art. 10 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, a co za tym idzie działkowcy zostali zobowiązani do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Do tej pory opłata ta wynosiła 543,75 zł, zatem biorąc pod uwagę, iż rodzinne ogrody działkowe pełnią istotne funkcje społeczne, socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne, była ona do przyjęcia przez działkowców. Jednakże obecna jej wysokość tj. 7 718,22 zł jest po prostu kosmiczna. Wszak działkowcy w tego ogrodu to głównie emeryci Cukrowni Kościan, a więc osoby z niewielką emeryturą. A przecież skutki podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będą ponosić właśnie ci działkowcy, gdyż PZD nie ma środków finansowych, którymi mógłby pokryć te opłaty.

Dlatego też Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 30 grudnia 2014 roku podjęło decyzję, w której uznało za konieczne wystąpienie przez OZ PZD w Poznaniu z wnioskiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o ustalenie, iż podwyższenie opłaty jest nieuzasadnione.  

Sprawa ta pokazuje jak ważne jest przejmowanie gruntów w bezpłatne użytkowanie wieczyste. Z tego też powodu Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, tworząc projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2014 roku, dążył do wprowadzenia takiej możliwości. Dzięki staraniom wielu działkowców, którzy poparli obywatelski projekt, art. 9 ustawy daje taką możliwość. Niestety nie zawsze wszystko zależy od walki i determinacji Związku. Czasem potrzebna jest jeszcze dobra wola właściciela gruntu, której w tym przypadku zabrakło.

(AR)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio