Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Obradował Okręgowy Zarząd Sudecki PZD - 23.12.2014

W dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZS – Wincenty Kulik. W obradach uczestniczył członek Prezydium Krajowej Rady PZD Janusz Moszkowski.

Minutą ciszy OZS PZD uczcił pamięć zmarłego członka OZS Zbigniewa Rodaka.

Prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD przedstawił zebranym aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz zagrożenia, które wynikają z kwestionowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich konstytucyjności przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Prezes OZD podkreślił, iż działkowcy powinni nadal aktywnie bronić ustawy, bowiem, jak do tej pory, Rzecznik ani nie podjęła próby nawiązania dialogu ze środowiskiem działkowców, ani nie wycofała się z podjętej inicjatywy.

Zebrani zostali także poinformowani o wszczętych pracach legislacyjnych nad obywatelskich projektem ustawy w sprawie altan.

Przedstawiona została informacja dot. aktualnego stanu realizacji ustawy o ROD, w tym o ustawowych zebraniach wszystkich działkowców, które odbyły się w ROD Okręgu Sudeckiego, o nowo uchwalonym statucie PZD i podjętych w związku z tym uchwałach przez Krajową Radę PZD a także informacja dot. zasad i terminu przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2015 r. Poinformowano również o pracach nad nowym regulaminem ROD.

Członkowie OZS w dyskusji wypowiadali się w sprawie uchwał dot. składki członkowskiej na 2015 r. oraz o partycypacji w kosztach zarządzania ROD. W tych sprawach szczegółowych wyjaśnień udzielił Prezes OZS – Wincenty Kulik i członek Prezydium Krajowej Rady PZD – Janusz Moszkowski.

Okręgowy Zarząd Sudecki podjął uchwały m.in. w sprawie: zmian w składzie osobowym OZS z uwagi na wygaśnięcie mandatu 2-ch członków OZS, zasad wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów, podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej przez działkowców w roku nabycia prawa do działki, oraz przyjął informację w sprawie ustawowych zebrań przeprowadzonych w rod. 

Ponadto zebrani przyjęli i podpisali stanowisko w sprawie działań podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wobec obywatelskiej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

(MZ)

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio