Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XIV posiedzenie plenarne OZ PZD we Wrocławiu - 17.12.2014

W 1-szą rocznicę uchwalenia przez Sejm RP nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych odbyło się XIV-te posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu. W posiedzeniu wzięli również udział członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, działacze Związku z byłej Okręgowej Komisji Rozjemczej a także zaproszeni prezesi czołowych ogrodów okręgu wrocławskiego.
            Tematami posiedzenia były najważniejsze sprawy oraz najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w 2014r. Zostały omówione i przedstawione przez Prezesa Okręgowego Zarządu – mgr Janusza Moszkowskiego. Prezes OZ zwrócił uwagę na wdrażanie w życie postanowień nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i udzieloną pomoc ze strony okręgu, zreferował przebieg i rezultaty zebrań „ustawowych”, w wyniku których wszystkie ogrody pozostały w Stowarzyszeniu Ogrodowym - Polski Związek Działkowców. Podkreślił niezwykle ważne wydarzenie, którym był XI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD i uchwalenie w dniu 23 października 2014r. nowego Statutu Związku, który wraz z przyjętymi uchwałami na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 12 grudnia br. otwiera nowy rozdział w działalności Stowarzyszenia PZD i umożliwia podjęcie w 2015r. przez zarządy ROD działalności w myśl nowych przepisów Związku a w szczególności odbycie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, na których oprócz wyboru nowych władz w ogrodach i delegatów na Zjazd Okręgowy zostaną uchwalone konieczne opłaty ogrodowe. W przyjętej uchwale określono zasady wyboru delegatów na Zjazd. Prezes Okręgu omówił dotychczasowe działania w sprawie obrony nowej ustawy o ROD zagrożonej działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zaangażowanie zarządów i działkowców na rzecz poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane…, który ma na celu ochronę i obronę altan działkowców przed rozbiórką i przed podatkiem od nieruchomości. Stwierdził, że zebranie 47 985 podpisów umiejscowiło okręg wrocławski na 4-tym miejscu w kraju a zebranie przez Zarząd ROD „Oświata” ponad 2 000 podpisów poparcia projektu ustawy stanowi krajowy rekord.
            Realizując art. 76 ustawy o ROD – Okręgowy Zarząd zapewnił uregulowanie stanu prawnego gruntów 39 rodzinnych ogrodów działkowych, co zapewni ich stabilność i pewność dalszego gospodarowania działkowcom.
            Okręgowy Zarząd wybrał I Wiceprezesa Okręgowego Zarządu kol. Jerzego Karpińskiego. Przyjął również uchwałę w sprawie wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej na terenie okręgu wrocławskiego zapewniając w ten sposób środki od nowych działkowców na Fundusz Oświatowy oraz w związku z rażącym naruszeniem przepisów ustawy o ROD oraz Statutu PZD odwołał członka Okręgowego Zarządu.            
            Okręgowy Zarząd przyjął 6 uchwał w w/wymienionych, zrealizowanych, najważniejszych w 2014 roku sprawach oraz STANOWISKO w sprawie zagrożenia ustawy o ROD wywołanego działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich.
            Stanowisko i uchwały Okręgowego Zarządu przekazano w formie pisemnej do wszystkich zarządów ROD okręgu wrocławskiego. 
 
 
                                             Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                  mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio