Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XIV Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 16.12.2014

W dniu 13 grudnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD oraz Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego. Z zaproszonych parlamentarzystów ziemi pilskiej przybyli Mieczysław Augustyn Senator RP i Stanisław Chmielewski Poseł na Sejm RP, posła Stanisława Kalembę reprezentowała  Pani Katarzyna Ciołek z biura poselskiego. Obradom przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Marian Praczyk.

Na wstępie spotkania poproszono parlamentarzystów o zajęcie stanowiska w dwóch ważnych dla działkowców sprawach – obywatelskiego projektu ustawy dot. altan i stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego konstytucyjność zapisów ustawy o ogrodach działkowych.

Pan senator Mieczysław Augustyn (PO) podkreślił istotę i znaczenie organizacji pozarządowych w tym Polskiego Związku Działkowców w realizacji zasad demokracji. Przykładem tego są nasze inicjatywy obywatelskie w tworzeniu prawa wychodzące naprzeciw oczekiwaniom działkowców. Tak było przy procedowaniu nad obywatelskich projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i obecnym projektem dotyczącym altan.

Poseł Stanisław Chmielewski (PO) w swoim wystąpieniu oświadczył, że głos obywatelski jest ważny. Nasz obywatelski projekt w sprawie altan będzie rozpatrywany, ale zostanie także przygotowany bardzo zbieżny projekt, który w założeniach zaaprobował Rząd na ostatnim posiedzeniu. Na klubie PO, po dyskusji ustalono, że te dwa projekty należy połączyć by doprowadzić do dobrego efektu. Wyrażono natomiast wątpliwość czy zmiany dotyczące altan należy zapisać w prawie budowlanym ponieważ to nie jest konieczne. Natomiast konieczne jest zapisanie tych zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez zdefiniowanie co to jest altana. W sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich poseł powiedział, że każdej ustawie uchwalonej przez Sejm przysługuje domniemanie konstytucyjności i takie stanowisko w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych będzie prezentowane.

List od posła Stanisława Kalemby, w którym wyraża niezmienne poparcie dla działań PZD, OZ i działkowców oraz życzenia świąteczne odczytała Pani Katarzyna Ciołek z biura poselskiego.

Przed rozpoczęciem obrad uczczono minutą ciszy pamięć niedawno zmarłych Lecha Oziminę członka Okręgowego Zarządu i Edwarda Stawnego Zastępcę Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Podczas posiedzenia odbyło się uroczyste pożegnanie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD. Prezes PZD Marian Praczyk podziękował za dotychczasową pracę działaczom pionu rozjemczego i wyraził nadzieję, że ich doświadczenie i wartości jakie reprezentują zostaną wykorzystana dla dobra działkowców i Związku. Członkom Okręgowej Komisji Rozjemczej wręczono pamiątkowe ryngrafy. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD Jarogniew Skrzypczak podziękował członkom Komisji oraz Prezesowi i Prezydium OZ za współpracę i udzielaną pomoc w realizacji statutowych obowiązków.

W toku dalszych obrad Maria Fojt Wiceprezes OZ przedstawiła aktualną informację nt. sytuacji działkowców, ogrodów i Związku – ocena podejmowanych działań przez samorządy Związku w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w sprawie projektu obywatelskiego „Stop rozbiórkom altan”.

Andrzej Kierzkowski sekretarz OZ przedstawił informacje nt. realizacji stanu prawnego gruntów zgodnie z art. 76 ustawy o ROD z 2013 r. oraz informację dot. roszczeń do gruntów ROD i podejmowanych działań przez OZ PZD w tej sprawie.

Ryszard Kukawka Wiceprezes OZ przedstawił informację nt. uzyskanych mandatów przez działkowców w radach miast i powiatów.

Wypełniając obowiązek wynikający z nowego statutu uchwalonego przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów KR PZD w dniu 23 października 2014 r. członkowie OZ podjęli jednomyślnie uchwałę, w której powołali Marię Fojt na I Wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

Uczestnicy obrad przyjęli Stanowisko członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz prezesów rodzinnych ogrodów działkowych okręgu pilskiego w sprawie kwestionowania konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan.

Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i połamali się opłatkiem.

Posiedzenie było dokumentowane przez przedstawiciela pilskich mediów – Panią Annę Czaplę-Furtacz z Tygodnika Nowego. Relację z posiedzenia można przeczytać na portalu dzienniknowy.pl – adres strony http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/32929.dhtml

 

Andrzej Kierzkowski

sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.