Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 15.12.2014

12 grudnia 2014r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach. Celem posiedzenia było przyjęcie uchwał w związku z wejściem w życie nowego Statutu PZD. W pierwszej kolejności głos zabrał Prezes OZ - Józef Noski, który rozpoczął od przedstawienia przebiegu Krajowej Rady PZD, która obradowała dzień wcześniej.

Omówił najważniejsze decyzje KR PZD dotyczące m.in. przyjęcia wysokości składki członkowskiej, opłat ogrodowych oraz zasad ich podziału. Wszystkie podjęte uchwały KR PZD znajdą się w najbliższym wydaniu Biuletynu. Nie zabrakło również informacji o aktualnych zebraniach wszystkich działkowców. Prawie wszystkie ogrody w naszym okręgu zdołały przeprowadzić ustawowe zebrania, a pozostałe mają wyznaczone terminy zebrania. Poruszano także kwestie przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych oraz omówiono aktualne sprawy roszczeń do terenów ROD. Podjęto także szereg uchwał dotyczących spraw organizacyjnych OZ Śląskiego.

Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Katowicach p. Krzysztof Chmist w imieniu ustępującego Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka złożył na ręce Prezesa OZ pamiątkowy album, jako wyraz wieloletniej współpracy. 

Na zakończenie Prezes OZ w imieniu swoim jak i Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożył wszystkim życzenia noworoczne. Posiedzenie OZ było także okazją do omówienia aktualnej sprawy projektu ustawy "Stop rozbiórkom altan". W tym temacie podjęto też stanowisko.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.