Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pożegnanie Ogrodowych Komisji Rozjemczych w OZ w Szczecinie - 08.12.2014

4 grudnia w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie odbyło się spotkanie społecznych działaczy – przewodniczących ogrodowych komisji rozjemczych. Spotkanie jest pokłosiem realizacji ustawy i przyjętego 23.10.2014 roku nowego statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD, który w strukturze jednostek organizacyjnych nie przewiduje już komisji rozjemczych, jako organu statutowego.

Licznie zgromadzonym uczestnikom przedstawiona została geneza takiego rozwiązania i uzasadnienie, które wynika wprost z przepisów ustawy a mianowicie, że prawo do działki posiada obecnie działkowiec i w przypadku jego wypowiedzenia, w razie sporu, o rozstrzygnięciu zadecyduje Sąd a nie komisja rozjemcza.

Wśród członków komisji rozjemczych w ogrodach jest ogromna ilość ludzi oddanych idei ogrodnictwa działkowego i doświadczonych rozjemców. Zarządy ROD powinny, więc nie dopuścić do zmarnowania cennego kapitału i wykorzystać tych ludzi w pracy komisji problemowych, zwłaszcza przy rozstrzyganiu sporów.

Wszystkim uczestnikom przekazano podziękowanie w imieniu Zarządu Okręgowego i przekazano najlepsze życzenia oraz zaapelowano o aktywny udział w obronie ustawy o ROD i włączanie się w nurt życia ogrodów.

Oprócz podziękowania, każdy otrzymał kalendarze na rok 2015. Spotkanie zostało zakończone w miłej atmosferze prawie przedświątecznego nastroju.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.