Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

PZD OZ Śląski odtwarza ponad 150 działek w ROD - 08.12.2014

W celu przestawienia historii likwidacji ROD „Jedność” w Rudzie Śląskiej musimy cofnąć  się do 2006 roku, kiedy to nastąpiła likwidacja prawie całego ogrodu działkowego. Było to spowodowane szkodami górniczymi KWK Bielszowice, w wyniku których teren na którym znajdował się ogród opadł o kilkanaście metrów.

Przez tak drastyczne obniżenie terenu 150 działek znalazło się pod wodą, a w konsekwencji musiały one zostać zlikwidowane.  

W grudniu 2006 roku zawarto z Kompanią Węglową S.A. ugodę o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. Na mocy tej ugody do końca 2012 roku miała zostać przeprowadzona rekultywacja terenu i odtworzenie ogrodu działkowego.  Niestety nie zostały spełnione wszystkie warunki ugody. Samo przeprowadzenie rekultywacji terenu ROD „Jedność” zakończyło się z końcem 2013 roku. Pozostała kwestia odtworzenia infrastruktury ROD, której nie dokonała Kompania. Z uwagi na obawy co do możliwości wykonania odtworzenia ROD obowiązki te przejął na siebie PZD OZ Śląski. Od marca 2014 roku PZD OZ Śląski mógł przystąpić do odtwarzania ROD na zrekultywowanym terenie. Po spełnieniu wymogów budowlano – administracyjnych rozpoczęła się procedura odtwarzania ROD.

Na dzień dzisiejszy trwają roboty budowlane na terenie ROD. W pierwszej kolejności budowane jest ogrodzenie zewnętrzne ROD. Na zrekultywowanym terenie już zostało zagospodarowanych ponad 150 działek. Powstają nowe altany i ogrodzenia. Ogród wraca do normalnego stanu, a działkowcy będą mogli z zadowoleniem korzystać ze swoich działek. W przyszłym roku PZD OZ Śląski sfinansuje dalszą część robót dotyczących założenia nowej sieci wodociągowej i elektrycznej, dzięki czemu ROD w pełni będzie mógł korzystać z nowej infrastruktury. Cieszymy się, że na terenie naszego okręgu doszło do utworzenia dużej ilości nowych działek, o które bardzo trudno w dzisiejszych miastach, zwłaszcza w górnośląskiej aglomeracji. Poniżej kilka zdjęć ukazujących nowy ROD.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio