Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja szkoleniowa PZD OZ Śląskiego - 05.12.2014

W dniu 2 grudnia 2014 r. w domu działkowca ROD „Malina” w Zabrzu odbyła się konferencja Społecznej Służby Instruktorskiej PZD OZ Śląskiego. Uczestnikami tego spotkania byli członkowie Okręgowej i Krajowej Społecznej Służby Instruktorskiej, wykładowcy i kierownicy Ośrodków Szkoleniowych oraz  przedstawiciele Delegatur Rejonowych OZ.

Główne tematy konferencji dotyczyły spraw szkoleniowych, obecnej sytuacji PZD po wejściu w życie nowego Statutu PZD oraz zebrania wszystkich działkowców. Wśród zaproszonych gości znalazł się Wiceprezydent Zabrza - Krzysztof Lewandowski.

Konferencję prowadził Redaktor Marek Ciepliński, który w pierwszych słowach przywitał gorąco wszystkich zebranych. W kilku słowach odniósł się do jedności działkowców w jakże ważnych sprawach dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poinformował także, że pozdrowienia dla wszystkich uczestników przesyła Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki, który ze względu na pilne obowiązki nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Następnie głos zabrał Józef Noski – Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, który przedstawił swój referat. W swoim wystąpieniu motywował działkowców do jedności organizacyjnej, bowiem jak wskazywał tylko w jedności jest siła z którą będzie się liczyć każda władza. Podkreślił, że zdecydowane działania w obronie działkowców, ogrodów i Związku podjęte przez PZD zaowocowało tym, że ogrody pozostają w strukturach PZD.  Następnie przedstawił wdrażanie nowej ustawy o ROD oraz nowego Statutu PZD m.in. w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD jak i odbywanych zebrań wszystkich działkowców. Poinformował również o wystąpieniach Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w sprawie podawania powierzchni ROD. Wyjaśniono, że wszelkie informacje prześle KR PZD. Wyraził także nadzieję na dalszą owocną współpracę z władzami Miasta Zabrze oraz nową Radą Miejską, którzy przez następne 4 lata na pewno niejednokrotnie zetkną się ze sprawami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na zakończenie w imieniu swoim jak i Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożył życzenia barbórkowe i noworoczne.

Głos zabrał także Wiceprezydent Zabrza , który  podkreślił dobrą współpracę Miasta Zabrze 
z Polskim Związkiem Działkowców oraz zapewnił, że Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Zabrza są bardzo doceniane i stanowią ważny element jego infrastruktury.

Tematykę szkoleniową poprowadziła  Elżbieta Czarnynoga – Instruktor SSI OZ Śląskiego, która w bardzo przystępny sposób przedstawiła wszystkim uczestnikom sposoby pielęgnacji roślin na okres zimy. W formie żartu przedstawiono krótki filmik, który ukazuje sposób na krety J Dla zainteresowanych link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=OoAClUJIdI4 (oczywiście filmik prosimy traktować z przymrużeniem oka, bowiem istnieje dużo innych metod walki z kretami, o którym można przeczytać chociażby w publikacjach „Działkowca”).

Do grona SSI dołączyło pięcioro nowych członków, którzy otrzymali stosowne legitymacje i formalnie mogą rozpocząć swoją owocną pracę instruktorską czego życzył Prezes OZ Śląskiego.

Konferencja była także okazją do oficjalnego zakończenia pracy członków Okręgowej Komisji Rozjemczej w związku z wejściem w życie nowego Statutu PZD. Przewodniczącemu oraz wszystkim członkom Komisji – Prezes OZ Śląskiego wręczył pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Jednocześnie poinformowano o zawiązaniu stałej Komisji ds. Skarg i Mediacji.

Z uwagi, że jak co roku wszystkie Zarządy ROD wypełniają ankiety stanu zagospodarowania ROD na dzień 31.12.br. informacje na temat nowego wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia przedstawił Mateusz Macianty – Inspektor ds. terenowo-prawnych OZ Śl.

Wystosowano również stanowiska do Premier Ewy Kopacz oraz do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w sprawie poparcia projektu obywatelskiego „Stop rozbiórkom altan”. 

Na zakończenie część artystyczną prowadził Kabaret Masztalscy. Było dożo śmiechu, przez co każdy uczestnik konferencji opuszczał salę z dużą dawką humoru, która na pewno starczyła na resztę dnia.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.