Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie w sprawie altan z przedstawicielami rządu - 04.12.2014

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas rozmów z Premier Ewą Kopacz, w dniu 3 grudnia 2014r. Prezes PZD oraz pełnomocnicy Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan” odbyli spotkanie z  przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacyjnego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Jego tematem było omówienie propozycji poprawek zgłoszonych przez stronę rządową do obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej altan. W trakcie rozmów szczegółowo omówiono zmiany, których celem - zgodnie z intencją pani Premier - ma być doprecyzowanie zapisów projektu obywatelskiego w taki sposób, aby nie można było zakwestionować legalności żadnej z altan spełniających ustawowe wymogi w zakresie gabarytów. Strona społeczna poruszyła również kwestię ewentualnych przepisów wykonawczych do ustawy, które mogą mieć znaczenie  dla prawidłowego stosowania nowych przepisów przez organy nadzoru budowlanego i odpowiednio zabezpieczyć interesy działkowców. 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.