Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Poseł PO Renaty Janik i działkowców z OZ Świętokrzyskiego - 26.11.2014

24 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie OZ Świętokrzyskiego PZD z Poseł Renatą Janik. Celem spotkania było zapoznanie Pani Poseł ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, który kwestionuje zapisy Ustawy o ROD. Dla działkowców jest to równie ważny problem jak ten dotyczący rozbiórki altan.

W trakcie merytorycznej rozmowy udało się przedstawić całość zagadnienia. W szczególności wskazać na nieracjonalność wystąpień RPO i w konsekwencji szkodliwość jakie owe wystąpienia niosą.

Szczególny nacisk położono na kwestię tzw. monopolu PZD, który jak się wydaje najczęściej przejawia się w wystąpieniach medialnych Rzecznika Praw Obywatelskich. Całkowitym zaprzeczeniem takiego zarzutu są odbywane zebrania ustawowe, gdzie poprzez jawne i niczym nieskrępowane głosowania, działkowcy decydują o przynależności stowarzyszeniowej swojego ogrodu. 

Pani Poseł ze zrozumieniem odniosła się do przedstawionej argumentacji i sama stwierdziła, że skoro działkowcy poprzez demokratyczne głosowanie podejmują decyzję o pozostaniu w PZD, to nie można z tego faktu czynić zarzutu, że monopol Związku został zachowany.

- Dajmy ludziom możliwość decydować o przyszłości swojego ROD. Natomiast sytuacja, w której niemal wszystkie ogrody decydują się na dotychczasowe struktury, nie może być uznana za przejaw monopolu - powiedziała Poseł Renata Janik.

W trakcie spotkania raz jeszcze odniesiono się także do problemu altan ogrodowych i obywatelskiej inicjatywy w tym zakresie. Poseł Janik postara się tę kwestię przedstawić na posiedzeniu Klubu, tym bardziej, że zostały jej przekazane materiały ułatwiające ugruntowanie wiedzy w tym zakresie. Analogiczny zestaw materiałów przekazano Pani Poseł także w przedmiocie działań Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o podjęcie kroków celem spotkania z przedstawicielami Związku.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio