Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz - 30.11.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali  także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska,  Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pani Premier, która wyraziła poparcie dla obywatelskiego projektu dotyczącego altan popartego przez ponad 700.000 Polaków. Zaproponowała również pomoc rządową w celu udoskonalenia projektu, aby możliwie kompleksowo zabezpieczał prawa wszystkich działkowców. W tym zakresie Premier Kopacz zaproponowała, aby prawnicy rządowi nawiązali pilną współpracę z pełnomocnikami Komitetu celem wypracowania wspólnego stanowiska, w kwestii propozycji zgłaszanych przez RCL.  

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wyraził wdzięczność Pani Premier za wykazane zaangażowanie i troskę o sytuację działkowców. Podziękował również za podjęte – jeszcze jako Marszałek Sejmu - działania związane z uchwaleniem w zeszłym roku obywatelskiej ustawy o ROD. Prezes Kondracki przyjął propozycję Premier Kopacz uznając, że wszelka współpraca, mająca na celu szybkie rozwiązanie problemu altan, będzie służyła ochronie słusznych praw działkowców. Jednocześnie poruszył temat działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wobec ustawy o ROD, wskazując na sprzeciw jakie inicjatywy RPO wywołują w środowisku działkowców. W trakcie rozmów odniesiono się również do ogólnych problemów, z jakimi spotyka się PZD i działkowcy w trakcie wdrażania nowej ustawy o ROD. Prezes PZD poinformował Panią Premier o aktualnym stanienie zebrań, na których działkowcy decydują o przyszłości organizacyjnej ich ogrodów. Ponadto przedstawiciele Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD podnieśli problem regulacji sytuacji prawnej warszawskich ROD.

Godzinne spotkanie przebiegało w niezwykle życzliwej atmosferze wzajemnego zrozumienia. Z okazji nominacji na stanowisko premiera, Prezes Eugeniusz Kondracki wręczył Pani Ewie Kopacz bukiet róż, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji. Przychylność, z jaką Pani Premier odnosiła się do ogrodów działkowych i działkowców oraz deklarowana przez nią gotowość do dalszej współpracy z PZD, dają nadzieję, że nie tylko przy okazji prac nad obywatelskim projektem ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” uda się wspólnie podejmować działania na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego dla dobra polskich rodzin.

 

(med. KR)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio