Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"To kolejny element walki z ogrodami" - 22.11.2014

                                       Wrocław , dn. 20.11.2014r

 

                                                      RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

                                                        PANI PROF. IRENA LIPOWICZ

 

 

STANOWISKO

    

RODZINNEGO  OGRODU  DZIAŁKOWEGO  ''OŚWIATA'' WE WROCŁAWIU   W                             SPRAWIE  DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ  RZECZNIKA  PRAW OBYWATELSKICH

 

 

          Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działowego  ‘’OŚWIATA” we Wrocławiu odnosząc się do działań podjętych przez Panią Rzecznik Praw Obywatelskich  stwierdzamy ,że jest to kolejny element walki z ogrodami.  

Pragniemy zauważyć, że nikt z szeroko pojętej władzy publicznej , a zwłaszcza Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma prawa podejmować działań będących zamachem na prawa obywateli, których jedynym grzechem jest, że chcieli i nadal chcą być członkami pozarządowej społecznej organizacji, Polskiego Związku Działkowców. Jest to bezpodstawne i krzywdzące wszystkich działkowców ingerowanie w nabyte wcześniej prawa przez członków Związku.

W naszym odczuciu działania te mają charakter polityczny i mają na celu rozbicie ruchu działkowego w Polsce i zniszczenia Polskiego Związku Działkowców.

Uważamy , że kwestionowanie   przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013r jest ignorowaniem woli działkowców, przypominamy Pani ,że Ustawa powstała na bazie Projektu Obywatelskiego , pod którym podpisało się  blisko milion obywateli . Dlaczego znów próbuje się krzywdzić tych najbiedniejszych i najsłabszych - emerytów i rencistów , pozwólcie nam w spokoju żyć i uprawiać swoją działkę.

Jest zdumiewające , że wszystkie prawa działkowców są tak stanowczo zwalczane. Próbuje się rozmontować cały system prawny regulujący funkcjonowanie ogrodów. Zapomina się o szczególnej roli i funkcji Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących przecież urządzeniami użyteczności publicznej i traktuje się ogrody wyłącznie jako tymczasowe rozwiązanie , które należy jak najszybciej zastąpić inną formą przynoszącą większe korzyści ekonomiczne. Przykro , że taka koncepcja odpowiada wielu środowiskom w naszym kraju , gdyż pozwala zaspokoić ich partykularne interesy.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich powinna Pani dbać o prawa wszystkich obywateli również tych , w których imieniu obecnie Pani występuje , dziwi Nas jednak fakt, że zajmuje się Pani skargą stowarzyszeń , które formalnie nie istnieją.

W naszym odczuciu wcale nie chodzi Pani o obronę praw obywateli – jest to kolejny pretekst do wystąpienia przeciwko działkowcom i Związku.

Nie możemy się zgodzić z zarzutem , że Polski Związek Działkowców jest monopolistą , a działkowcom odbiera się prawo do dobrowolnego zrzeszania się . Zgodnie z ustawą to działkowcy decydują , czy pozostają w stowarzyszeniu ogólnopolskim pod nazwą Polski Związek Działkowców , czy też chcą powołać nowe stowarzyszenie , które będzie prowadzić ogród.

 Należy podkreślić , że działkowcy wybierają stowarzyszenie PZD , bo w tej strukturze czujemy się bezpieczni, mamy opiekę prawną i wsparcie finansowe przy prowadzeniu inwestycji. Jednocześnie to my prowadzimy ogród, decydujemy o wysokości opłat i inwestycjach w ogrodzie.                            

Stanowczo protestujemy traktowaniu nas jako drugorzędnej  części społeczeństwa , jak długo jeszcze będziemy odrzucać kłody rzucane nam pod nogi.

W naszej ocenie obecna Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  jest gwarantem istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce i zabezpiecza interesy działkowców oraz wszystkich środowisk zaangażowanych w powstawanie , funkcjonowanie i ewentualną likwidacją ogrodów na różne cele, a przepisy w niej zawarte są zgodne z istotą i zaleceniami wynikającymi z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012r.

Apelujemy do Pani o zaprzestanie ataków na Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwaloną głosami 441 posłów reprezentujących wszystkie ugrupowania polityczne , podpisaną przez Prezydenta RP, przyjętą przez działkowców z ogromna satysfakcją.

     

 

  

 

                                                                  W imieniu działkowców

Do wiad.                                                                       Karol Pacanowski

 

KR – W-wa

OZ – W-w

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio