Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Spotkanie przedstawicieli ROD z Czarnkowa z poseł na Sejm Marią Małgorzatą Janyska (PO)" - 21.11.2014

W dniu 20 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie z poseł na Sejm RP Marią Małgorzata Janyska z PO. W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Czarnkowa- Andrzej Kraft, Wojciech Urban i Władysław Górski, Prezes OZ PZD Marian Praczyk, Wiceprezesi OZ PZD Ryszard Kukawka, Maria Fojt oraz Członek Prezydium OZ PZD Zygmunt Czarny.

Marian Praczyk poinformował panią poseł o celu spotkania. Zapoznał ją z problemami z jakimi w ostatnich miesiącach zmagają się działkowcy i Związek. Wynikają one ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku. Rzecznik podważa w liście do Wicepremier Rządu RP konstytucyjność nowej ustawy. Z tym stanowiskiem nie zgadzają się działkowcy i samorządy Związku. Dodał, że Rzecznik na liczne listy kierowane do niej w tej sprawie nie spotyka się z przedstawicielami Związku, lecz odpowiada za pośrednictwem mediów, co bardzo oburza działkowców. Następnie poinformował o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan i jego skutkach dla działkowców oraz inicjatywie Związku w tej sprawie czyli projekcie obywatelskim „Stop rozbiórkom altan”. Poprosił w imieniu działkowców o podjęcie działań w Klubie Parlamentarnym PO celem przyspieszenia prac legislacyjnych w Sejmie nad tym projektem i ustawa Prawo budowlane. Poinformował Panią poseł, że docierają do działkowców informacje, że PO w sprawie altan przedstawi swój projekt.  W tej sprawie Pełnomocnicy Komitetu projektu obywatelskiego "Stop rozbiórkom altan" zwrócili się do Przewodniczącego Klubu PO Rafała Grupińskiego o przesłanie projektu proponowanych zmian przez Platformę Obywatelską  celem zapoznania się z nim i zajęcia stanowiska. Zapowiedziany w mediach projekt PO nie jest nam znany.

Wszyscy  uczestnicy spotkania poinformowali poseł o reakcji działkowców w sprawie podważania ustawy i wyroku NSA w sprawie altan. Stwierdzili, że działkowcy są oburzeni z powodu ciągłych ataków na nową ustawę. Te ataki to ich upokarzanie. Chcą spokoju. Zarządy ROD są również bardzo zaniepokojeni lekceważeniem Związku przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie godzą się aby RPO swoje stanowiska prezentowała w oparciu o  listy ludzi wyrzuconych ze Związku za nieprzestrzeganie przepisów związkowych. Przez takie nierozważne stanowisko RPO i wyrok NSA ciągle musimy się bronić i walczyć, a przecież można ta naszą energię wykorzystać do zrobienia coś pozytywnego w ogrodach i na rzecz społeczności lokalnych. Zwrócili się do poseł z prośbą o podjecie działań przez koalicję rządzącą  i uporządkowanie spraw dotyczących altan.

Poseł Maria Małgorzata Janyska poinformowała nas, że poprawkę do projektu obywatelskiego przygotowała poseł Krystyna Sibińska i skierowała ją do Przewodniczącego Klubu PO. Ma ta poprawka być rozpatrywana na posiedzeniu Klubu PO w przyszłym tygodniu. O decyzji w tej sprawie poinformuje nas.  Poseł podzieliła nasze uwagi dotyczące postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Stwierdziła, że Rzecznik powinna włączyć się ze swoimi uwagami do ustawy o ROD z 2013 roku na etapie prac nad projektem obywatelskim w Nadzwyczajnej Podkomisji oraz w Komisjach Sejmowych. Poza tym winna spotkać się z przedstawicielami Związku a nie odpowiadać za pośrednictwem mediów. Zobowiązała się, że po posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu poinformuje nas o aktualnym stanie prac nad projektem obywatelskim w sprawie altan oraz o szansach na szybkie uporządkowanie  sprawy altan w ustawie Prawo budowlane. Poseł będzie również rozmawiać z Przewodniczącym Klubu PO Rafałem Grupińskim w sprawie przyspieszenia spotkania się w Poznaniu z przedstawicielami  Wielkopolskich Działkowców. O to spotkanie prosimy od 16 października 2014 roku.

 

M.F.

 

 

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio