Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Kampania wdrażania nowo uchwalanego Statutu dla działkowców z powiatu kosciańskiego" - 17.11.2014

W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli 13 rodzinnych ogrodów działkowych powiatu kościańskiego.

Zasadniczym tematem spotkania było omówienie nowo uchwalonego Statutu stowarzyszenia ogrodowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany, które zostały przyjęte przez Nadzwyczajny XI Zjazd. Wskazano na najistotniejsze elementy tych zmian i wynikające z tego zadania dla zarządów rodzinnych ogrodów. Mocno wyartykułowano termin wejścia w życie Statutu z dniem uchwalenia tj. 23 września br. Po omówieniu tych kwestii wywiązała się dyskusja, w której dominowały akcenty dotyczące zadań dla prezesów ROD i całych zarządów oraz działkowców. Mocno podkreślano to, iż nowy Statut nakłada na zarządy ROD wiele nowych obowiązków, które w rzeczywistości winny usprawnić funkcjonowanie ogrodów i poszczególnych działkowców w świetle Ustawy z 13 grudnia 2013 roku. Z troską o dalsze funkcjonowanie ogrodów wypowiadali się dyskutanci wskazując jednocześnie na wagę i znaczenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej wiosną 2015 roku. Wypowiadający się wskazywali na ogromne znaczenie, jakie będzie miał dobór personalny składów zarządów. W tym kontekście prowadzący spotkanie podkreślał znaczenie dobrze przygotowanych zebrań pod względem merytorycznym i personalnym.

W drugiej części zebrania poinformowano o spotkaniu z posłem PO Wojciechem Ziemniakiem. Odbyło się ono na kanwie oczekiwań w sprawie nowelizacji prawa budowlanego dotyczącej altan działkowych w kontekście złożonych podpisów i przedłożonych Marszałkowi Sejmu RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Z wypowiedzi Posła wynika, że posłowie partii PO będą pracować na projekcie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie przedkładając własnego.

W związku z zbliżającymi się wyborami samorządowymi prowadzący spotkanie wielokrotnie podkreślał o zasadzie zrozumienia i współpracy przejawiającej się w rozwiązywaniu problemów ogrodnictwa działkowego na własnym podwórku. Wskazywano również na aspekt startu w wyborach działkowców, którzy reprezentują nasze ogrody, więc głosujmy na nich a wtedy uzewnętrzni się zasada” nic o nas bez nas” w działalności samorządów ” małych ojczyzn.” Dawano przykład burmistrza z Kościana, którego przychylność pozwala rozwiązywać takie problemy, jak doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodu, czy wyremontowanie drogi dojazdowej do ogrodów.

Spotkanie zakończono zaleceniem wykorzystania materiałów z Nadzwyczajnego XI Zjazdu Delegatów zawartych w Biuletynie Informacyjnym 7/2014/NR261.

 

Za Kolegium Prezesów powiatu kościańskiego – Sylwester Chęciński.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio