Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Spotkanie posła Romualda Ajchlera (SLD) z działkowcami z Wronek" - 17.11.2014

W dniu 15 listopada 2014 r. działkowcy z Wronek spotkali się z posłem na Sejm RP Romualdem Ajchlerem. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Kierzkowski sekretarz Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Aleksander Manikowski członek Prezydium OZ oraz przedstawiciele z ROD „B. Chrobrego”, „Kolejarz”, „Broniewskiego”, „Borek” i „Kościuszki” we Wronkach.
Podczas spotkania A. Kierzkowski przedstawił zagrożenia wynikające z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan oraz stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podważania zapisów ustawy o ROD. Pomimo, że od stycznia 2014 r. funkcjonujemy pod zapisami nowej ustawy o ROD, dobrej ustawy, która spełnia oczekiwania nas działkowców to nadal nie czujemy się bezpieczni. Dlatego dla nas jest bardzo ważne poparcie inicjatywy obywatelskiej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” w Sejmie podczas procedowania i głosowania.
Romuald Ajchler powiedział, że zarówno on jak i cały klub SLD był i jest z działkowcami. Poparciu dla inicjatywy obywatelskiej dał wyraz już wcześniej w trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca Okręgu Pilskiego w dniu 14 września 2014 r. w Trzciance składając podpis pod projektem. Nasze obawy i zastrzeżenia przedstawi na klubie, a w trakcie procedowania nad zmianami w ustawie Prawo budowlane klub będzie popierał zmiany w kształcie wynikającym z naszego obywatelskiego projektu. W związku ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podniesionych w piśmie zastrzeżeń niekonstytucyjności poprosi o bliższe wyjaśnienia podczas składania przez Panią Rzecznik sprawozdania w Sejmie. Ponadto uważa, że kierownictwo naszego Związku powinno spotkać się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w celu omówienia spornych stanowisk i wypracowania porozumienia.

 

A.K.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio