Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Przedstawiciele OZ Świętokrzyskiego PZD u Poseł Renaty Janik (PO)" - 15.11.2014

W ramach cyklu spotkań z parlamentarzystami województwa świętokrzyskiego, w dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie Okręgowego Zarządu z Posłem na Sejm RP – Panią Renatą Janik.

Pani Poseł została zapoznana z aktualną sytuacją polskich ROD,
w szczególności wydanym orzeczeniem NSA w zakresie altan w rodzinnych ogrodach działkowych, a przede wszystkim obywatelskim projektem w zakresie nowelizacji Prawa budowlanego i niektórych innych ustaw poprzez wprowadzenie definicji altany działkowej do porządku prawnego, który to projekt jest odpowiedzią środowiska działkowców na powstałe realne zagrożenie dla blisko miliona osób.

Poseł R. Janik z uwagą przyjęła przedstawioną argumentację i stwierdziła, iż rozumie obawy działkowców o zgromadzony przez nich majątek ogrodowy.

Doceniła rolę ogrodów dla ogromnej rzeszy użytkowników i ich rodzin. Wskazała na znaczenie jakie pełnią one nie tylko dla osób starszych ale i coraz liczniejszej grupy młodszych obywateli.

Ogrody Jej zdaniem są dla zdecydowanej większości osób, nierozerwalną częścią życia i jako takie muszą dalej pozostać w krajobrazie miast.

Popiera działania działkowców zmierzające do zabezpieczenia ich majątku
w postaci altan.

Uzgodniono, że Pani Poseł przekazane zostaną wszelkie materiały jakie posłużyć mogą szczegółowemu zapoznaniu się z samą inicjatywą obywatelską ale także stanowiskiem działkowców co do słuszności wsparcia zapisów popartych przez ponad 700 tysięcy obywateli.

Już dziś umówiono się na kolejne ze spotkań zarówno w przedmiocie altan jak i nie mniej ważnego tematu, a mianowicie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego zapisy nowej Ustawy o ROD.

 

 

                                                                                     Jan Stańczyk

                                                                                    Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio