Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wierzymy , że Pan Marszałek podejmie energiczne działania" - 09.11.2014

Członkowie Delegatury Rejonowej OZP PZD w Przemyślu
Przemyśl dnia 05.11.2014r
Pan Marek Kuchciński Wicemarszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Delegatury Rejonowej OZP PZD w Przemyślu zwracają się do Pana Marszałka o spowodowanie jak najszybszego wprowadzenia pod obrady Sejmu Rzeczpospolitej projektu obywatelskiego nowelizacji ustawy Prawo Budowlane złożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan".
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014r kwestionujący legalność zdecydowanej większości domków ogrodowych w wyniku przyjętej interpretacji słowa „altana „ , wymusza i zobowiązuje nas do działań w kierunku wsparcia i pilnego rozpatrzenia podjętej inicjatywy
Przedłożona nowelizacja ustawy Prawo Budowlane ma charakter doprecyzowania dotychczasowych zapisów prawa , a nie zmiany obowiązujących rozwiązań.
Obawy działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych stanowią dla nas podstawę wystąpienia do Pana Marszałka z prośbą o poparcie dalszych działań w Sejmie w tej sprawie. Uważamy że głos Pana Marszałka będzie bardzo ważny i cenny dla nas, gdyż traktujemy Pana jako mieszkańca Przemyśla.
Wierzymy , że Pan Marszałek podejmie energiczne działania , aby pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy odbyło się jak najszybciej.
Z poważaniem Członkowie Delegatury Rejonowej w Przemyślu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.