Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Prezydent Miasta Tychy spotkał się z Prezesami ROD Delegatury Tychy" - 06.11.2014

Dnia 4.11.2014r. odbyła się narada prezesów ROD w Delegaturze Rejonowej w Tychach. W zebraniu uczestniczyło 39 prezesów. W związku z wyborami samorządowymi na naradę prezesów został zaproszony Prezydent Tychów P. Andrzej Dziuba.

Prezydenta oraz zebranych  przywitał Kierownik Delegatury Janusz Kasprzak, który przedstawił porządek zebrania. W związku z tym, że Prezydent P. Andrzej Dziuba kandyduje na następną kadencję to prezesi ogrodów byli szczególnie zainteresowani dalszym  rozwojem miasta,  w szczególności sytuacją ogrodów działkowych. Również dużo uwagi poświęcono ustawie śmieciowej oraz altanom działkowym w kontekście wyroków NSA.

Dyskusja trwała przeszło godzinę w spokojnej i  konstruktywnej atmosferze. Na wszystkie pytania, które padały z sali odpowiadał Pan Prezydent zapewniając, że był i jest w dalszym ciągu za ogrodami działkowymi i nie zamierza zmienić tego stanowiska, co widać w podejściu UM Tychy w stosunku do ogrodów działkowych od kilkunastu lat.

W dalszej części Przewodniczący Delegatury Tychy Andrzej Chlebowski omówił wprowadzone zmiany w nowym Statucie zatwierdzonym  na Nadzwyczajnym Zjeździe  w dniu 23.10.2014 r. w Warszawie. Następnie Kierownik Delegatury omówił zakończoną akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ,,STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” i złożenie projektu do Sejmu 9.10.2014 r.

Przedstawiono  również zmiany kadrowe w Delegaturze Tyskiej – zatrudnienie nowej księgowej oraz staranie się o utworzenie Ośrodka Księgowo-Finansowego. Szczególną uwagę Kierownik Delegatury poświęcił wstępnej analizie przeprowadzonych zebrań ustawowych przez ogrody, w tym dokumentacji z w/w zebrań. Kierownictwo Delegatury Tychy z satysfakcją stwierdza, że na 60 ogrodów wchodzących w skład  Delegatury Tychy do końca października przeprowadzono 52 zebrania, z tego tylko jeden ogród się wyodrębnił. W listopadzie zebrania przeprowadzi pozostałe 8 ogrodów. Kierownictwo Delegatury Tychy jest przekonane, że pozostałe ogrody również pozostaną w Stowarzyszeniu PZD. Na zakończenie odbyła się dyskusja, dotycząca przede wszystkim nowego Statutu PZD.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.