Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami OZM" - 06.11.2014

4 listopada br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami OZM PZD.

Ze strony Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD  w spotkaniu wzięli udział: Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Stanisław Zawadka, Sekretarz Krzysztof Podlewski, Skarbnik  Kazimierz Kosim, kierownik biura OZM PZD Anna Kubuj oraz Pani Nelly Bieniek z ROD „Sigma-Bartycka” w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył też Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” Pan Stanisław Lewandowski, który był współorganizatorem spotkania z Marszałkiem Adamem Struzikiem.

Na wstępie spotkania Marszałek Struzik w ciepłych słowach wyraził się o działkowcach oraz ogrodach działkowych, wykazując zrozumienie i świadomość aktualnych problemów ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD. Ze względu na realne zagrożenia dla ogrodów warszawskich w spotkaniu – na zaproszenie Marszałka Adama Struzika– wziął udział także Wiceprezydent Warszawy Pan Michał Olszewski.

„Ogrody działkowe niezaprzeczalnie są wartością dla miast i w moim przekonaniu są elementem, który wpisuje się w nowoczesny model zrównoważonego rozwoju tych miast. Jako członek Rady naczelnej PSL mogę zapewnić o całkowitym poparciu dla PZD, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Jestem otwarty na Państwa sugestie i oczekiwania względem Urzędu Marszałkowskiego” – powiedział Marszałek  Adam Struzik.

Przewodniczący delegacji OZM PZD Prezes Zygmunt Kacprzak dziękując Marszałkowi za zaproszenie, wręczył mu petycję z apelem o poparcie dla działań działkowców w obronie ustawy oraz altan działkowych. Przedstawił także główne problemy, z którymi aktualnie boryka się ruch działkowy. Wspomniał o wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich, a także o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan.

„To nie Rzecznik Praw Obywatelskich orzeka o konstytucyjności ustawy. Powołane są do tego inne organy państwowe. Przy najbliższej okazji będę starał się przekonać Panią Rzecznik do zmiany opinii na temat ogrodów” – zapewnił działkowców Marszałek.

Do tematu wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich nawiązał także skarbnik OZM PZD Pan Kazimierz Kosim. Zwrócił uwagę na ogromne obawy działkowców, którzy mimo niedawnego uchwalenia ustawy, nadal nie mogą czuć się bezpieczni i wciąż drżą o przyszłość swoich działek.

O przyszłości ogrodów wspomniał również wiceprezes OZM PZD Pan Stanisław Zawadka. Zaapelował do Marszałka Adama Struzika o wsparcie dla ogrodów, aby mogły modernizować infrastrukturę i otwierać się na społeczności lokalne. Zauważył, że wiele ogrodów od lat organizuje imprezy nie tylko dla działkowców, ale także dla osób niezrzeszonych. Są to np. wczasy dla seniorów, wykłady z zakresu ogrodnictwa, imprezy dla dzieci itp.

„Można zrobić jeszcze więcej, ale do tego potrzebna jest pomoc władz. Chodzi o wsparcie finansowe dla nowych projektów – placów zabaw dla dzieci, czy nawet obiektów sportowych na terenie ogrodów” – powiedział Wiceprezes OZM PZD.

W odpowiedzi Marszałek Adam Struzik zauważył, iż potrzebne jest  znalezienie rozwiązań dla wspólnego dobra. Stwierdził, że działkowcy muszą też sami zabiegać o pomoc dla swoich spraw i pomysłów.

„Jednym z kierunków rozwoju ogrodów działkowych mogłoby być staranie się o dotacje z programu rozwoju regionalnego UE. PZD, jako stowarzyszenie ma możliwość, aby starać się o dotację z UE i Urząd Marszałkowski może w tym pomóc” – powiedział Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Znaczną część spotkania poświęcono problemom ogrodów warszawskich, które zagrożone są roszczeniami związanymi z tzw. dekretem Bieruta. Kierownik biura OZM PZD Pani Anna Kubuj zwróciła się do Wiceprezydenta Warszawy Pana Michała Olszewskiego o przyspieszenie prac tzw. zespołu warszawskiego, który miał zająć się rozwiązaniem problemów ogrodów warszawskich. Prace zespołu po pierwszym spotkaniu utknęły w martwym punkcie, mimo pism kierowanych do Prezydent m.st. Warszawy przez  OZM PZD o wznowienie prac zespołu.

Wiceprezydent Michał Olszewski poinformował, iż po konsultacji z dyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcinem Bajko jest przekonany, że prace zespołu muszą być kontynuowane i przygotowywane jest zarządzenie Pani Prezydent Warszawy w tej sprawie. Zadeklarował, iż jest gotowy w najbliższym czasie do skonsultowania ze stroną działkowców terminu kolejnego spotkania. Pan Wiceprezydent nie omieszkał jednak wspomnieć, że zdaniem dyrektora Bajko winę za opóźnienie prac zespołu warszawskiego ponoszą częściowo też działkowcy, ponieważ mieli problem z wyborem władz okręgu.

„Takie traktowanie sprawy jest chyba szukaniem sztucznej wymówki, ponieważ władze okręgu funkcjonowały zgodnie z prawem – obowiązki Prezesa OZM PZD pełnił Wiceprezes OZM PZD. Natomiast nowy prezes OZM PZD został wybrany w przewidzianym przepisami prawa terminie. Jakkolwiek nie stanowiło to żadnej przeszkody w kontynuowaniu prac zespołu” – zauważyła Pani Anna Kubuj.

Kierownik biura OZM PZD zapytała także Wiceprezydenta o przyczynę milczenia ze strony miasta w sprawie ponad 130 wniosków złożonych przez OZM PZD w trybie art. 76 ustawy o ROD tj. dotyczących regulacji stanu prawnego Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

„Niestety w sprawie wniosków z art. 76 nie mam dostatecznej wiedzy, aby mógł Państwu cokolwiek powiedzieć. Potrzebuję więcej czasu, aby zorientować się w tej sprawie” – powiedział Wiceprezydent Olszewski.

Przy tej okazji Wiceprezes OZM PZD Pan Stanisław Zawadka zaapelował do Wiceprezydenta o informowanie Okręgu o planowanych przez miasto działaniach w zakresie przyszłości ROD, ponieważ do tej z komunikacją w tej sprawie bywało różnie.

„Informacja o tym, jakie ogrody i w jakiej perspektywie czasowej miałyby być likwidowane i z jakiego powodu byłaby nieoceniona dla działkowców” – powiedział Wiceprezes Stanisław  Zawadka.

W odpowiedzi Wiceprezydent  Olszewski zapewnił jedynie, że będzie starał się, jak najszybciej spowodować, aby prace zespołu zostały wznowione i aby poprawiła się komunikacja pomiędzy Miastem i OZM PZD.

Na zakończenie spotkania Marszałek Adam Struzik wyraził przekonanie, że niezbędny jest dialog władz, w tym także Warszawy, z działkowcami, aby ogrody działkowe w dalszym ciągu były znaczącą częścią miast i decydowały o ich atrakcyjności i przyjazności dla obywateli. Zapewnił poraz kolejny o poparciu PSL dla działkowców i obywatelskiego projektu ustawy o zmianie prawa budowlanego w zakresie altan na działkach w ROD.

oma

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.