Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczyste pożegnanie Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych - 05.11.2014

W dniu 4 listopada 2014 r. odbyło się w Warszawie uroczyste pożegnanie  Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych. W uroczystości udział wzięli członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD. Z dniem uchwalenia statutu PZD komisje rozjemcze wszystkich szczebli uległy rozwiązaniu. Z uwagi na zapisy ustawy o ROD, tak musiał zdecydować statut PZD.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki dziękując za dotychczasową pracę działaczom pionu rozjemczego stwierdził, że doświadczenie i wartości, jakie reprezentują członkowie organów rozjemczych należy zachować dla dobra działkowców i Związku. Pion rozjemczy przestał istnieć, ale konieczne jest wykorzystanie w całym Związku ogromnego potencjału wiedzy, doświadczenia i zaangażowania, jakie mają działacze komisji rozjemczych wszystkich szczebli. Jest to bardzo potrzebne, bowiem działkowcy i Związek znajdują się w trudnej sytuacji wywołanej atakami na prawa działkowców, na ustawę i na Związek. Szczególne podziękowania Prezes PZD skierował do P. Olgi Ochrymiuk, która poprzez swoje doświadczenie zawodowe wprowadziła do standardów komisji rozjemczych nową jakość. Od czasu objęcia Przez Panią Olgę Ochrymiuk przewodnictwa w Krajowej Komisji Rozjemczej rozpoczęła się nowa era w działalności tego pionu na miarę zapisów w ówczesnych ustawie i statucie PZD. Prezes PZD podziękował także Zastępcom Przewodniczącej Panom Robertowi Klimaszewskiemu i Zbigniewowi Maliszewskiemu oraz Sekretarzowi Komisji Pani Zofii Paderewskiej, a także wszystkim członkom Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczącym Okręgowych Komisji Rozjemczych. Następnie Prezes zwrócił się do obecnych, aby przekazali podziękowanie członkom okręgowych i ogrodowych komisji rozjemczych. Na zakończenie wystąpienia Prezes Eugeniusz Kondracki życzył wszystkim działaczom byłego pionu rozjemczego pełnej satysfakcji z tego, co będą robili w Związku w nowej rzeczywistości prawnej i organizacyjnej.

Pani Olga Ochrymiuk stwierdziła, że obejmując dziewięć lat temu funkcję Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej nie spodziewała się, że czeka na Nią taki ogrom pracy. Jednak dzięki wspaniałemu zespołowi, szkoleniom, dobrej współpracy udało się w praktyce drastycznie zmniejszyć ilość spraw rozpatrywanych przez najwyższy organ rozjemczy w Związku. Było to możliwe, bo bardzo dobrze pracowały okręgowe komisje rozjemcze i nie było podstaw do wzruszania ich rozstrzygnięć. P. Olga Ochrymiuk podziękowała wszystkim członkom Krajowej Komisji i Przewodniczącym Okręgowych Komisji za wieloletnią bardzo dobrą współpracę. Do Prezesa Związku skierowała podziękowanie za stworzenie Krajowej Komisji Rozjemczej bardzo dobrych warunków do pracy, a także wyraziła zadowolenie z możliwości wykorzystania dla dobra działkowców i Związku dotychczasowych działaczy pionu rozjemczego – „Wspólnie uczyliśmy się prawa związkowego i dzisiaj jest to kadra zdyscyplinowana, lojalna i posiadająca ogromną wiedzę i dla dobra działkowców trzeba dać możliwość dalszej pracy dla tej kadry”.

Podziękowanie w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej złożyła na ręce Pani Olgi Ochrymiuk Przewodniczą P. Maria Fojt.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wręczył wszystkim obecnym pisemne podziękowanie od Krajowej Rady PZD, w którym czytamy „za pracę w pionie rozjemczym Polskiego Związku Działkowców, który stał na straży obowiązującego prawa oraz przyczynił się do łagodzenia obyczajów w ogrodach. Komisje Rozjemcze stosując prawo związkowe uczyły tego prawa. W ten sposób miały istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród działkowców i pozytywny wizerunek Związku. Składając serdeczne podziękowania żywię głęboką nadzieję na dalszy Pański udział w strukturach Związku służąc radą i doświadczeniem w pracy na rzecz działkowców, ogrodów i Związku. Pozostańmy razem we wspólnej pracy i walce.”

Członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rozjemczych otrzymali na pamiątkę statuetkę Temidy.

Uczestnicy uroczystości wyrażali swoje zdanie o latach pracy w tym pionie:

Pan Józef Pisarski (Gdańsk) – Dziękuję za to, co mogłem się w tym gronie nauczyć. Przytoczył słowa Pani Olgi Ochrymiuk z początku Jej Przewodniczenia Komisji „Jeśli ktoś czegoś nie zrobi, to się tego nie nauczy” i stwierdził: Była Pani dla nas wzorem do naśladowania. To my uczyliśmy się od Pani.

Pan Jerzy Teluk (Zielona Góra) – Minęła pewna epoka, piękna i szlachetna, mająca na celu opiekę nad działkowcami. Nasza praca polegała na sprawiedliwym rozstrzyganiu sporów. Dla nas najważniejszym był działkowiec. Widzimy problemy, które wystąpią. Dla nas będzie to zmiana roli, ale powinność w gaszeniu problemów nie zaniknie. P. J. Teluk podziękował Prezesowi Związku za to, że widzi dalszą rolę i pracę dla członków komisji – „Organ znikł, ale nie my i nie problemy”.

Pan Aleksander Brzeziński (Olsztyn) podziękował P. Oldze Ochrymiuk za dobrą i twórczą współpracę – „Nauczyłem się dobrej pracy i mogłem to wykorzystać w Okręgowej Komisji Rozjemczej”.

Pan Robert Klimaszewski (Poznań) podziękował za szkolenia, naukę prowadzenia i rozstrzygania spraw.

Podziękowania za współpracę złożyli także Eugeniusz Dobosz (Warszawa) i Lucyna Wajda (Kraków).

 

 MP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.