Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Krakowscy działkowcy spotkali się z Prezydentem Miasta Krakowa" - 05.11.2014

3 listopada 2014 r. działkowcy, prezesi krakowskich ROD, a także prezesi Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD spotkali się z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim, by rozmawiać o zaproponowanych przez magistrat opłatach za użytkowanie gruntów przez Rodzinne Ogrody Działkowe.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa postanowiono przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/99/03 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków. W projekcie uchwały (druk 2084) Gmina ustala stawkę opłaty rocznej za nieruchomości przekazane w użytkowanie stowarzyszeniom ogrodowym w wysokości 0,1 % wartości danej nieruchomości.

Działkowcy zaniepokojeni propozycją opłat, wzięli udział w posiedzeniu Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, a także w sesji Rady Miasta na której dyskutowano na temat opłaty stanowczo sprzeciwiając się proponowanym założeniom. Przedstawiciele OZM PZD rozmawiali z Radnymi Miasta Krakowa, którzy wyrazili opinię o konieczności obniżenia proponowanej stawki opłat z 0,1 % za m2 na 0,02 % wartości gruntu.

Prezydent powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz na art. 9 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. twardo stoi na stanowisku, że właściciel gruntu w tym wypadku jednostka samorządu terytorialnego może w drodze umowy oddać nieodpłatnie lub odpłatnie w użytkowanie na czas nieoznaczony grunty stowarzyszeniom ogrodowym. Prezydent dodał, że opłata ma dotyczyć tych ROD, które nie posiadają ważnej decyzji o użytkowaniu gruntu.

W efekcie toczącej się dyskusji Prezydent zadeklarował weryfikację propozycji opłat przedstawionych przez urzędników miejskich, do wysokości kosztów administracyjnych.

Reasumując – działkowcy nie mają nadziei na odstąpienie od opłaty w ogóle.

 

Opracowała: Wiceprezes OZM PZD - Ewa Błachut
Kraków, dnia 4 listopada 2014 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.