Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Poseł Jerzy Materna: Popieram inicjatywę Działkowców" - 04.11.2014

  Delegacja Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Gorze spotkała się dziś (03.11.2014r.) z Posłem Jerzym  Materną (PiS).Przedstawiciele OZ na czele z prezesem,  Panem Marianem Pasińskim zapoznali pana Posła z stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o ROD oraz z wyrokiem NSA w sprawie altan i inicjatywą ustawodawczą podjętą przez Polski Związek Działkowców w tej sprawie.
Pan poseł z pełnym zrozumieniem odniósł się do sprawy altan. Zapewnił, iż rozezna się jakie są możliwości przyspieszenia rozpoczęcia prac nad projektem ustawy, tak by jak najprędzej zażegnać zagrożenie wynikające z wyroku NSA. Pan poseł obiecał, że poinformuje Prezesa Okręgowego Zarządu o ustaleniach jakie poczyni.
w Sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan poseł poparł ideę spotkania się przedstawicieli PZD z Panią prof. Lipowicz by wyjaśnić wszelkie wątpliwości stawiane przez Panią Rzecznik. Uważa, iż spotkanie powinno mieć charakter trójstronny i powinni w nim wziąć, też udział przedstawiciele stowarzyszeń niezadowolonych z funkcjonowania ustawy o ROD.


Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.