Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Poseł Artur Dębski spotkał się z prezesami ogrodów warszawskich" - 03.11.2014

30 października br. poseł Artur Dębski spotkał się z uczestnikami narady Prezesów Zarządów ROD z terenu Warszawy. Zdecydowanie zadeklarował poparcie dla inicjatywy obywatelskiej w sprawie zmiany prawa budowlanego i jednocześnie zaapelował o aktywne zabieganie przez działkowców u posłów o poparcie projektu złożonego w Sejmie 9 października br.

Poseł Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka Artur Dębski powiedział, że jako działkowiec jest mocno zaangażowany w obronę ogrodów działkowych przed ich przeciwnikami. Poinformował, że wraz z burmistrzem Ursynowa Piotrem Guziałem złożył w Sejmie projekt ustawy, która miałaby chronić ogrody działkowe przed skutkami roszczeń. Tereny zielni publicznej, w tym ogrody działkowe, nie mogłyby być wydawane w naturze. Stwierdził także, że zabiega wraz ze swoim ugrupowaniem politycznym o to, by powstała ustawa uwłaszczeniowa, tak by działkowiec był właścicielem swojej działki. Ponadto podkreślił zdecydowanie, że jeśli działkowcy nie będą sami aktywnie zabiegać o poparcie przez posłów inicjatywy obywatelskiej, to może ona utknąć w Sejmie.

W sprawie projektu uwłaszczenia działkowców wypowiadali się także prezesi ogrodów warszawskich. Pan Bogdan Jarocki (ROD „Siekierki II”) zauważył, że indywidualne uwłaszczenie może doprowadzić do handlu działkami, a w efekcie do rozbicia ogrodów. Podkreślił, że działkowcy muszą stanowić jedność, by móc bronić się przed zakusami deweloperów. Prezes Zarządu ROD „Park Dolny” Elżbieta Błaszczak zwróciła także uwagę na problem wykupowania roszczeń przez osoby starające się pozyskać grunty zajmowane przez ogrody w Warszawie.

 „Mam świadomość jakie zagrożenia dla ogrodów warszawskich niosą roszczenia, w tym te płynące z dekretu Bieruta i staram się wraz z moim ugrupowaniem zabiegać o uregulowanie tych problemów” – powiedział poseł Dębski. Zauważył też, że tak liczna grupa społeczna jaką są użytkownicy działek powinna mieć swoich reprezentantów w Sejmie, aby zabiegali o interesy ogrodów.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.