Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Dlaczego wciąż powstają nowe, lecz ciągle te same, zarzuty wobec kolejnych ustaw?" - 01.11.2014

Szanowna Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich
Zarząd i Komisje Problemowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ,NARCYZ" z miasta Kielce zwraca się do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich o wsparcie złożonej w Sejmie w dniu 9 października 2014 roku inicjatywy obywatelskiej „STOP rozbiórce altan", gdyż jest to projekt niezwykle istotny z punktu widzenia interesu społecznego dotyczący blisko miliona osób. Zarząd i Komisje Problemowe naszego ogrodu są reprezentantami ponad 740 działek, na których są pobudowane altany o powierzchni zabudowy wynoszącej nie więcej niż 35m2. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku i art. 57 znowelizowanego prawa budowlanego. Wydawało się, że sprawa altan ogrodowych jest prawnie uregulowana. Nagle pojawił się nowy problem dotyczący altan ogrodowych. Tego nie rozumiemy dlaczego wciąż powstają nowe, lecz ciągle te same, zarzuty wobec kolejnych ustaw regulujących dziedzinę Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Tym zarzutem jest ostatnio wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pomijając przepisy prawa budowlanego, przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wydaje wyrok który bezpodstawnie stawia działkowców w pozycji ludzi łamiących prawo i dopuszczających się samowoli budowlanej. My działkowych mamy w tym przypadku pełne prawo oczekiwać od Pani Rzecznik o zabranie w tej sprawie głosu i wytknięcie błędów w podejmowaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyż do wydania takiego wyroku, należy w pierwszej kolejności definiować altanę ogrodową, ponieważ żadna inna definicja do tego nie przystaje. Społeczność naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego mówi jednym głosem „STOP rozbiórce altan".
Prosimy Panią Rzecznik o takie działanie, które pozwoli na wprowadzenie do Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i prawa budowlanego definicji altany ogrodowej projektu obywatelskiego.
Zarząd i Komisje Problemowe ROD im. NARCYZ miasta Kielce.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio