Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Orzeczenie NSA niesie ze sobą niebezpieczeństwo" - 01.11.2014

Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP
Rzeszów 28.10.2014 r.


Członkowie Komisji ds. Inwestycji i Remontów powołani przez Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie z niepokojem obserwują jak do walki z milionową rzeszą działkowców włączają się instytucje publiczne. Przykładem jest stanowisko Sądu Najwyższego, które zwróciło się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zaskarżenie ustawy o ROD z 13 grudnia 2013r. do Trybunału Konstytucyjnego . W sposób pośredni do tych działań włączył się Naczelny Sad Administracyjny który wyrokiem z 9 stycznia 2014r. określił, że budynek rekreacyjno — wypoczynkowy spełniający wymogi określone w ustawie Prawo Budowlane jako altana jest samowolą budowlaną. Definicja altany przyjęta ze słownika języka polskiego, która jest zwykle drewniana o ażurowych ścianach bez okien i drzwi. Stanowisko NSA oznacza że w oparciu o ten wyrok inspektorzy nadzoru budowlanego mogą zakwalifikować wszystkie altany znajdujące się w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jako samowolę budowlaną. Mając na uwadze niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą orzeczenie Naczelnego Sadu Administracyjnego popieramy inicjatywę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Polskiego Związku Działkowców „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" i wnioskujemy do Pana Marszałka o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo Budowlane.


Z pozdrowieniem działkowym

/podpisy/

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.