Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Burzyć jest łatwo, budować jest trudniej" - 01.11.2014

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica w Kielcach.


Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego określił altanę w ROD jako lekką, ażurową konstrukcję, która nie może być murowana i stanowić formy domku letniskowo — wypoczynkowego. Tym samym poddano w wątpliwość legalność i prawidłowość konstrukcji prawie wszystkich altan na terenach ogrodów w całym kraju. Niniejszy wyrok jest wbrew zapisom obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wania narzędzi i innych rzeczy w altanie postawionej według zapisów cytowanego wyżej wyroku? Działkowcy zaniepokojeni niejasnością prawa w przedmiotowym zakresie postanowili złożyć poprawkę do ustawy o ROD oraz prawa budowlanego wprowadzając do ich zapisów definicję altany działkowej, która definitywnie rozwiałaby wszelkie wątpliwości dotyczące jej konstrukcji oraz przeznaczenia. Efektem działań środowiska działkowców było zebranie ponad 700.000 podpisów pod inicjatywą obywatelską „STOP! Rozbiórkom altan". Zwracamy się do Pana o nadanie biegu naszemu projektowi. Podobnie jakk przypadku działań dotyczących uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych także i w sprawie altan prosimy o poszanowanie naszych praw jako obywateli demokratycznego państwa. Naszą intencją jest razem z przedstawicielami naszego narodu udoskonalać obowiązujące prawo i dbać o interesy blisko milionową rzeszę działkowców. Burzyć jest łatwo, budować jest trudniej. Altany powstały z funduszy użytkowników działek. Zabranie ich jest, naszym zdaniem, pozbawieniem dorobku życia wielu działkowców.
Wierzymy, że szanowny Marszłek może nam w tym pomóc.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.