Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Liczymy na obiektywne i rozważne decyzje" - 01.11.2014

Inowrocław, 29 października 2014r.
Rzecznik Praw 0bywatelskich Profesor Irena Lipowicz

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Inowrocławia uczestniczący w spotkaniu Kolegium Prezesów w dniu 29 października 2014r. oświadczają, że jesteśmy poważnie zaniepokojeni wystąpieniami Pani Rzecznik co do konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Niepokoją nas Pani sugestie, że zapisy w/w ustawy mogą naruszać konstytucyjną 'wolność zrzeszania. ustawa zapewnia każdemu użytkownikowi działki, możliwość wyboru Stowarzyszenia, które będzie prowadziło ogród i daje dobrowolność przynależności do Stowarzyszenia ogrodowego, bez żadnych negatywnych konsekwencji dLa prawa do działki. Niepokoi nas fakt, że wzięła Pani w obronę nieliczne, nieformalne i niereprezentatywne towarzystwa ogrodowe powołane przez byłych członków związku, którzy zostali wykluczeni z szeregów Polskiego Związku Działkowców z powodu łamania prawa, nie pochylając się nad losem miliona polskich rodzin działkowych. Pomimo wszystko liczymy z Pani strony na obiektywne i rozważne decyzje podejmowane w myśl postanowień prawa przyjętego przez Polski Parlament ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Z wyrazami szacunku
 uczestnicy spotkania

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.