Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Trzeba raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczącej konstrukcji i przeznaczenia altany" - 31.10.2014

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ZARZĄD PonzSNEGO OGRODU D.ZikKOWEGO „NARCYZ" w Leśniówka 105, tel. 361-80-65 25-953 Kielce 10, skr. pocz. 26Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu


List Zarządu i Komisji Problemowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. NARCYZ z miasta Kielce do Marszałka Sejmu Pana Radosława Sikorskiego w sprawie inicjatywy obywatelskiej „STOP rozbiórkom altan" na terenie ogrodów.


Szanowny Panie Marszałku zwracamy się do Pana z dużym niepokojem o dalsze losy naszych altan ogrodowych. Altany, które były budowane z wielkim trudem i z myślą spędzania dalszych lat swojego życia. Dzisiaj w Państwie Demokratycznym, próbuje się zniszczyć, to co przez lata budowano na terenach ogrodów — altany ogrodowe. Nasza społeczność ogrodowa ROD Narcyz w Kielcach mówi jednym głosem „Stop rozbiórkom altan" i jesteśmy za obywatelskim projektem wprowadzającym do przepisów ustawy o ROD oraz prawa budowlanego definicję altany działkowej; której do dziś nie ma. Pomysłodawcy projektu rozbiórki altan, w sposób prosty i nachalny chcą nam wcisnąć, że altana to wiata magazynowa - jest to bzdura. Autorzy tego pomysłu, chyba nigdy nie byli na terenie ogrodu i nie widzieli altany, jeżeli sobie kojarzą ją wiatą magazynową. W naszym rozumowaniu nic głupszego nie można było w tym temacie wymyślić.
Nasze stanowisko jest jasne w pierwszej kolejności jeżeli mamy ten problem uregulować prawnie należy opracować jasną i prostą definicję altany działkowej wykorzystując długoletnie praktyki i tradycje budowanych altan ogrodowych, których przydatność w spełnianiu funkcji została przez lata praktycznie i użytecznie sprawdzone
Altany ogrodowej nie można w żaden sposób od tak prosto przyporządkować do innego obiektu budowlanego. Projekt obywatelski pod którym złożyło ponad 700 tysięcy podpisów wprowadza do przepisów ustawy o ROD oraz prawa budowlanego afinicję altany działkowej, które raz na zawsze rozwiałoby wszelkie wątpliwości dotyczącej jej konstrukcji i przeznaczenia.
Szanowny Panie Marszałku Zwracamy się do Pana o nadanie biegu temu projektowi. Zwracamy się do Pana jako osoby mądrej, rozsądnej, która może nas zrozumieć i pomóc nam, na co tak bardzo liczymy. Żywimy ogromne nadzieje, że tak będzie.


Zarząd i Komisje Problemowe ROD Narcyz z miasta Kielce

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.