Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Poseł Artur Gierada (PO) popiera obywatelski projekt ustawy „STOP rozbiórkom altan” - 30.10.2014

W dniu 30 października br. w ramach spotkań z parlamentarzystami ziemi świętokrzyskiej, odbyło się spotkanie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej w województwie – Posłem Arturem Gieradą.

    W trakcie przeprowadzonej rozmowy poruszono dwie najistotniejsze obecnie dla działkowców i ROD sprawy, a mianowicie działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r. oraz podjętą w środowisku działkowym inicjatywę obywatelską w przedmiocie ogrodowych altan, skutkującą złożonym w Sejmie RP projektem zmian legislacyjnych wspartym przez liczbę ponad 700 tysięcy złożonych pod nim podpisów.

    Powtórnie przekazano Panu Posłowi genezę tzw. Stowarzyszeń Krośnieńskich i Małopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych, które jak się wydaje, stają się podstawą stanowiska RPO i budują całkowicie fałszywy obraz milionowej grupy osób w ogrodach działkowych.

    Potwierdzeniem zaś pełnej demokracji, wyrażającej się w decyzjach samych indywidualnych działkowców, są odbywane zebrania ustawowe w całym kraju.

    Poinformowano Posła Gieradę, iż w ponad 90% odbytych już zebrań w naszym województwie, ani jeden ROD nie zdecydował się o opuszczeniu struktur PZD, a w skali kraju zaledwie około 5% z dotychczasowych zebrań w ogrodach postanowiło o opuszczeniu dotychczasowych struktur. Jest to najlepszym dowodem na zaufanie do Związku i podejmowanych przez niego działań w zakresie ochrony blisko pięciu tysięcy ROD.

    Poseł A. Gierada w swej wypowiedzi jasno stwierdził, iż popiera obywatelską inicjatywę w zakresie unormowania działkowych altan, a zebrane pod nią poparcie wyrażające się w imponującej liczbie podpisów, jest dodatkowym argumentem, że została ona tym samym przyjęta w środowisku działkowców i najbardziej mu odpowiada.

    Pan Poseł potwierdził także, że obecnie obowiązująca Ustawa o ROD jest dobrym prawem, uwzględniającym zarówno interesy użytkowników działek jak i samorządów – właścicieli gruntów pod ogrodami i nie należy ponownie zajmować się tą kwestią.

    W zakresie zaś działań Rzecznika Praw Obywatelskich zadeklarował, iż podejmie starania celem szybkiego spotkania z Panią Prof. I. Lipowicz i zapewnienia Jej, iż obecna Ustawa normująca polskie ogrodnictwo działkowe w sposób właściwy zabezpiecza interesy milionowej grupy działkowców i ich rodzin, w szczególności w przedmiocie wyboru stowarzyszenia prowadzącego dany ROD.

    Zwróci się także z prośbą o spotkanie Pani Rzecznik ze środowiskiem działkowców, co będzie odpowiedzią na kierowane w tym zakresie listy i stanowiska.

 
 
Jan Stańczyk
Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio