Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wyrażam przekonanie, że złożony projekt zmiany ustawy Prawo budowlane uzyska poparcie wszystkich parlamentarzystów" - 28.10.2014

Mieczysław Kamiński

Członek Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców

w ROD „JANOWO” w Rumi

 

                                                                                   Rumia, dnia 27.10.2014 r.

                                                                                                              

                                                                            Szanowny Pan

                                                                                    Radosław Sikorski

 Marszałek Sejmu RP

 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Marszałku!

Będąc działkowcem i członkiem PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Janowo” w Rumi zwracam się do Pana z apelem i prośbą o udzielenie swego osobistego poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany Ustawy Prawo budowlane opracowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” a powołanego przez Polski Związek Działkowców.

Każdy, taki jak ja właściciel altany jest żywotnie zainteresowany szybkim wprowadzeniem regulacji prawnych związanych z jasnymi zasadami budowy altan w ROD. Wyrażam przekonanie, że złożony przez nas działkowców projekt ustawy usunie lukę prawną i będziemy mogli spokojnie korzystać zarówno z istniejących altan jak i budować nowe, bez obawy o ich przyszłość.

Projekt ustawy zmierza do wprowadzenia definicji altany w ogrodzie działkowym, którą posiada każdy z 900 000 działkowców w Polsce. Po ogłoszeniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 roku, stanęło przed nami widmo masowego wydawania przez organy nadzoru budowlanego nakazów rozbiórki budynków odbiegających od przyjętej przez NSA definicji altany a zaczerpniętej z internetowej encyklopedii!

Nierealne jest funkcjonowanie takich altan o lekkiej ażurowej konstrukcji w ogrodach działkowych, jak wskazali to sędziowie NSA w swoim wyroku. Na każdej działce znajdują się narzędzia ogrodnicze oraz meble ogrodowe, które muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, aby uchronić je przed kradzieżą i zniszczeniem. Wobec tego wprowadzenie jasnej definicji altany działkowej zgodnej z dotychczasową jej funkcją jest zasadne i konieczne.

Proszę wziąć pod uwagę, że opracowany przez PZD projekt ustawy poparło już ponad 700 000 obywateli, których podpisy przekazano do Sejmu RP w dniu 9 października 2014 roku także z moim udziałem.

Wyrażam przekonanie, że złożony projekt zmiany Ustawy Prawo budowlane uzyska poparcie wszystkich parlamentarzystów a dzięki przychylności Pana Marszałka możliwym stanie się szybkie procedowanie bez zbędnej zwłoki, tak by można jak najszybciej wprowadzić proponowane regulacje prawne w życie.

Dzisiaj dowiedziałem się, że Pan Marszałek poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Byłbym bardzo rad wraz z innymi działkowcami, gdyby to procedowanie zakończyło się jeszcze w tym roku podpisem Pana Prezydenta RP!

 

Szanowny Panie Marszałku!

 

Z ogromnym zdziwieniem przyjąłem medialne zapowiedzi, że oto po ponad 10 miesiącach milczenia od czasu publikacji wyroku NSA z 09.01.2014 r. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zamierza zgłosić swój konkurencyjny wobec obywatelskiego projekt ustawy nowelizujący Ustawę Prawo Budowlane w takim samym zakresie.

Jestem przekonany, że wobec uzyskania ponad 700 000 podpisów poparcia pełnoprawnych członków polskiego społeczeństwa Klub PO weźmie to pod uwagę i odstąpi od zamiaru składania swego, bowiem nie należy wrzucać dwóch grzybów w barszcz i zamiast osiągnąć oczekiwany przez obywateli efekt można zepsuć wszystko.

Niniejszy list drogą elektroniczną kieruję także do:

- Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego,

- Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,

- Wicemarszałków Sejmu RP: Pani Elżbiety Radziszewskiej, Pani Wandy Nowickiej, Pana Eugeniusza Grzeszczaka, Pana Marka Kuchcińskiego oraz Pana Jerzego Wenderlicha,

- Klubów Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS, SP, Twój Ruch oraz BiG

oraz przesyłam do wiadomości:

- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa OZ PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego,

- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pana Bartłomieja Piecha i Pana Tomasza Terleckiego.

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

Mieczysław Kamiński

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio