Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Posłem PSL Markiem Gosem" - 28.10.2014

 Z uwagi na pojawiające się kolejne zagrożenia dla zapisów obowiązującej Ustawy o ROD oraz podjętych działaniach celem unormowania sytuacji prawnej altan w rodzinnych ogrodach działkowych, w dniu 27.10.2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z Panem Markiem Gosem – Posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

    W trakcie przeprowadzonej rozmowy zapoznano Pana Posła z aktualną sytuacją polskich działkowców i ogrodów działkowych.

    W szczególności odniesiono się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, podważającego zgodność z Konstytucją RP Ustawy o ROD i utrzymującego się rzekomo w Jego ocenie monopolu PZD wraz z nierównym traktowaniem innych stowarzyszeń ogrodowych.

    Odniesiono się także do kolejnej inicjatywy obywatelskiej środowiska działkowców, która zmierza tym razem do uchronienia ponad 900 tysięcy altan od widma zaklasyfikowania do kategorii samowoli budowlanych i późniejszego ich wyburzania.

    W swej wypowiedzi Poseł Gos potwierdził stanowisko Klubu wyrażone przez Wicemarszałka E. Grzeszczaka i zapewnił, iż PSL w pełni popiera obywatelską inicjatywę ustawodawczą w zakresie wprowadzenia do porządku prawnego legalnej definicji altany działkowej. Znalazło to także swe odniesienie w trakcie składania podpisów poparcia w Sejmie RP w dniu 9 października br.

    Po raz kolejny docenił jedność środowiska i jego skuteczność, wyrażającą się w liczbie ponad 700 tysięcy zebranych podpisów.

    Podkreślił, iż należy jak najszybciej unormować kwestię działkowych altan i zapewnić tym samym użytkownikom działek tak wyczekiwany przez nich spokój.

    W zakresie zaś wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, iż jest to organ konstytucyjnie niezależny. Nie mniej w sytuacji ewentualnie negatywnego rozwoju sytuacji w przedmiocie kwestionowania zapisów Ustawy o ROD, zarówno On jak i Klub PSL dołoży wszelkich starań celem zachowania obowiązujących obecnie zapisów ustawowych i zabezpieczenia poprzez nie praw działkowców i ROD.

 
 
Jan Stańczyk
Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio