Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

" Dzień Działkowca u Leśmiana " - 27.10.2014

Dnia 20.09.2014 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. B. Leśmiana w Zamościu odbyły się "Dni Działkowca 2014 "  pod hasłem: " Dzień Działkowca u Leśmiana ". W uroczystości tej uczestniczyła Vice - Prezes OZ PZD w Lublinie Pani Janina Dziechciaruk, Prezydent Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski oraz Pan Roman Kozak, Dyrektor Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamościa. Rangę uroczystości podniosło odznaczenie 21 działkowców srebrną odznaką " Zasłużony Działkowiec ". Ponadto, rozstrzygnięto " Konkurs na wzorową i piękną działkę". Wręczono dyplomy uznania oraz upominki rzeczowe dla pięciu najlepszych działkowców oraz 44 dyplomy uznania dla działkowców którzy zajęli następne miejsca. Pani Janina Dziechciaruk omówiła aktualną sytuację w ogrodnictwie działkowym w Polsce szczególnie akcentując zagrożenia jakie płyną z absurdalnej sytuacji jaka zapanowała w sprawie altan działkowych. Zaapelowała o jak największe poparcie inicjatywy zbierania podpisów pod petycją którą KR PZD skieruje do Marszałka Sejmu. Pan Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamościa serdecznie podziękował za zaproszenie na tą uroczystość. Zapewnił wszystkich o swojej niezmiennej woli współpracy z zarządami ROD z terenu Zamościa. W swojej wypowiedzi zaakcentował ważną rolę ogrodnictwa działkowego w uświadamianiu lokalnej społeczności do życia z naturą, produkcji ekologicznej żywności. Zapewnił o swoim poparciu w rozwój ogrodnictwa działkowego na terenie Zamościa. Po części oficjalnej działkowcy bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych.

Prezes ROD im. B. Leśmiana w Zamościu
Jan Serafin

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio