Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut - 24.10.2014

W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczyli Izabela Ożegalska z OZ w Łodzi i Tadeusz Jarzębak z OZ w Szczecinie. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem przyjęcia (23 października 2014r.) wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu.

Zorganizowanie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zostało podyktowane obowiązkiem realizacji zapisów, jakie narzuciła ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Najważniejszym zadaniem dla Związku i jego delegatów uczestniczących w Zjeździe jest uchwalenie statutu PZD.

Od stycznia br. cały Związek pracował na podstawie nowej ustawy, ale również zweryfikowanego statutu, bądź znowelizowanych przepisów wewnętrznych. Jednak najważniejszym zadaniem wynikającym z ustawy było opracowanie i uchwalenie nowego statutu. Dlatego przez wiele miesięcy trwały intensywne dyskusje nad zapisami starego statutu i nad dostosowaniem go do obecnej ustawy i potrzeb Związku. W tym celu powołano Zespół Doradców Komisji Statutowej składający się z wielu prawników z różnych rejonów kraju. Powstające zapisy były wielokrotnie konsultowane z okręgowymi zarządami, zarządami ogrodów i działkowcami. Wpływające opinie i uwagi, zgłaszane przez ogrody i działkowców, były w miarę możliwości prawnych uwzględniane.

Prace nad nowym statutem zakończyły przyjęciem przez Krajową Radę uchwały w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu.

 

Projekt przedstawiony był na stronie internetowej  Krajowej Rady i wielu okręgów, a także wydrukowany w znacznym nakładzie i przekazany  Zarządom ROD.

Dzisiaj projekt był przedmiotem dyskusji na Zjeździe, a delegaci po niemalże jednogłośnie projekt ten uchwali. Pełna relacja z przebiegu zjazdu ukaże się jutro.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio