Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Czas zacząć tworzyć warunki do rozwoju ogrodów, a nie tworzyć stałe zagrożenia" - 22.10.2014

Do Rzecznik Praw Obywatelskich pani Profesor Ireny Lipowicz


Stanowisko Działkowców ROD Ziemia Bytomska na zebraniu ustawowym Działkowców z 20 września 2014r.


Szanowna pani Rzecznik!

 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego Ziemia Bytomska w Rudzie Śląskiej są bardzo zaniepokojeni wysuniętymi zarzutami, jakie wystosowała pani Rzecznik Praw Obywatelskich pod adresem nowej ustawy z dnia 13-12-2013 r . Po zapoznaniu się z pani zarzutami stwierdzamy, że są one nie prawdziwe i bezzasadne. Dlatego z całą odpowiedzialnością protestujemy, mamy dobrą nową ustawę ogrodową i najwyższy czas zacząć tworzyć warunki do rozwoju ogrodów, a nie tworzyć stałe zagrożenia. Prosimy o wycofanie wniosku podważającego konstytucyjność ustawy o ogrodach działkowych - społecznej organizacji jaką jest PZD. Przypominamy pani że naszą ustawę poparło prawie milion działkowców, którą Sejm przyjął 441 głosami posłów reprezentujących naszych obywateli, dlaczego w imieniu kilku osób przeciwnych naszej ustawie i nakręcających propagandę przeciwko PZD chce pani ponownie skierować naszą nową ustawę do Trybunału!!!
Szanowna pani Profesor Z wyrazami szacunku i poważania Działkowcy ROD Ziemia Bytomska w Rudzie Śląskiej
Sekretar Zebrania
Przewodniczący Zebrania

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio