Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Uzasadnienie orzeczenia NSA wzbudza nasze wątpliwości" - 22.10.2014

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski

Delegatura Rejonowa Gliwice


Stanowisko Zespołu Problemowego Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach W sprawie; orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.01,2014r.


Jesteśmy głęboko zaniepokojeni kontrowersyjnym wyrokiem N.S.A z dnia 09.01.2014 , który dokonując „twórczej" interpretacji prawa podważył legalność zabudowy altan działkowych znajdujących się w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Sąd w swoim wyroku przyjął słownikową definicję „ altana „ i z tego wynika, że wybudowane altany działkowe z zachowaniem parametrów powierzchni zabudowy i wysokości określonych w Prawie Budowlanym, aktualnie obowiązującym nagle stały się samowolą budowlaną. W ustawie Prawo Budowlane brak jest jednoznacznej definicji "altana działkowa". Legalność istnienia altan przez dziesięciolecia nie była kwestionowana przez Urzędy Państwowe. Dziwnym zbiegiem okoliczności, po uchwaleniu przez Sejm R.P zatwierdzeniu przez Senat, oraz podpisaniu przez Prezydenta RP znowelizowanej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 roku . nagle okazało się ,że altany ,które nie spełniają wymogów określonych przez N.S.A. należy zlikwidować. Pojęcie „altana „ w kontekście ogrodów działkowych od lat wykraczało poza definicję przyjętą przez N.S.A co udowadniają liczne zdjęcia i opisy, oraz wcześniejsze orzeczenie N.S.A. z dnia 06.10.2000 roku sygn. Akt.4 SA 363/98. Dla nas jest oczywiste ,że altana spełnia uniwersalną rolę jako pomieszczenie służące wypoczynkowi , oraz do przechowywania narzędzi i sprzętu ogrodowego. Uzasadnienie orzeczenia wzbudza nasze wątpliwości czy jest ono zgodne z prawem, ale jedno jest pewne , że podjęta decyzja jest szkodliwa społecznie. Godzi bowiem w interes wszystkich właścicieli altan działkowych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i stanowi działanie prawa wstecz. Nadmieniamy że nasze ogrody i altany nie powstawały na terenach rekreacyjnych lecz na terenach zdegradowanych, hałdach kopalnianych i nieużytkach. To działkowcy swoją pracą doprowadzili te tereny do użytku. Udzielamy poparcia dla komitetu inicjatywy ustawodawczej „ STOP ROZBIÓRKOM ALTAN „i opowiadamy się za opracowaniem projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo Budowlane i niektrych innych ustaw w celu zdefiniowania pojęcia altana działkowa i jej rozwiązań architektonicznych. Zwracamy się do najwyższych Władz Państwowych, Posłów i Senatorów R.P. o udzielenie wsparcia dla obywatelskiego projektu ustawy i przeprowadzenie szybkiej
nowelizacji ustawy Prawo Budowlane kt6ra ureguluje kwestie altan dziafkowych z uwzgldnieniem parametrów , technologii i konstrukcji.


Stanowisko nasze kierujemy do;
Prezydenta RP. Marszalka Sejmu RP. Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiceprezesa Rady Ministr6w. Posf6w i Senatorów Ziemi Gliwickiej Prezydent Miasta Gliwice. Krajowa Rada PZD. OZ PZD.


Gliwice dnia 13 sierpniat 2014 r.


Członkowie Delegatury oraz zespół problemowych Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio