Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Doceniamy znaczenie kompromisu podczas prac nad ustawą" - 22.10.2014

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski Delegatura Rejonowa Gliwice


Pani
Szanowna Pani Wicepremier.
Elżbieta Bieńkowska W-ce Premier RP Ul. Wspólna 2 / 4 OO — 926 Warszawa


My uczestnicy narady szkoleniowej Prezesów Zarządów Ogrodów Działkowych Delegatury Rejonowej PZD Gliwice z pełnym zadowoleniem przyjęliśmy wystąpienie Podsekretarza Stanu Urzędu ,którym Pani kieruje do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie oddalenia opinii Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w której stwierdza się , że przekształcenie PZD w stowarzyszenie ogrodowe może zostać uznane za niekonstytucyjne.. Zaimponowała nam Wasza reakcja na zarzuty wobec ustawy o ROD. Zgadzamy się z Panią w całej rozciągłości , że ustawa jest nowa , Posłowie, ale też wszyscy obywatele / Rzecznik Praw Obywatelskich też/ mieli 2 lata na debatowanie /wprowadzanie zmian/ nad jej zapisami.
Naszym zdaniem ustawa być może ma też swoje wady, nieścisłości ale doceniamy znaczenie kompromisu podczas prac nad ustawą. Opinie niektórych analityków jakoby ustawa o ROD była niezgodna z konstytucją RP, uważamy za niedorzeczne ponieważ nad tą ustawą pracowali prawnicy i konstytucjonaliści. Dlatego zwracamy się do Pani z prośbą , aby Pani konsekwentnie ignorowała wszystkie głosy przeciwników ustawy o ROD. Znając Pani przywiązanie do ziemi Śląskiej my Prezesi ROD z terenu działania Delegatury Gliwice wierzymy , że Pani pomoże działkowcom i poprze naszą inicjatywę Ustawodawczą „ Stop rozbiórkom altan". Życzymy Pani dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji Pani zamierzeń aby Polakom żyło się lepiej.
Z wyrazami szacunku. Przewodniczący Delegatury . Tadeusz Kosowski
Kierownik Delegatury
Jan Pękała

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio