Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

" Każdy użytkownik działki ma prawo decydowania o sobie" - 21.10.2014

Włocławek, dnia 18 października 2014 r.


Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Irena Lipowicz Warszawa


Stanowisko uczestników zebrania decydującego o wyborze przynależności do stowarzyszenia ogrodowego przez Rodzinny Ogród Działkowy „Moniuszko" we Włocławku.

 

Szanowna Pani Profesor


Działkowcy ROD Moniuszko we Włocławku uczestniczący w zebraniu, którego celem było dokonanie wyboru stowarzyszenia ogrodowego zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 r. zwracają się do Pani Profesor, jako Rzecznika naszych praw obywatelskich o zaniechanie prób zaskarżenia tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego RP. Sugerowanie się wystąpieniami dwóch mało znanych stowarzyszeń zwalczających ustawę i PZD jest co najmniej dziwne i zaskakujące, bowiem na ich czele stanęli zdetronizowani, samozwańczy byli działacze naszego związku. Zapisy w/w ustawy nie zabraniają nikomu dokonania swobodnego wyboru stowarzyszenia. Każdy użytkownik działki ma prawo zdecydowania o członkostwie i przynależności do wybranego stowarzyszenia.
Szanowna Pani Profesor
Prosimy nie dziwić się coraz liczniejszym i głośniejszym protestom w tej sprawie. Uchwalenie ustawy jest wynikiem porozumienia politycznego — przyjęcie jej przez Sejm było niemal jednogłośne. Ustawę w obecnym kształcie całe nasze środowisko przyjęło z ulgą wierząc, że nie będzie już potrzeby organizowania kolejnych, kilkunastotysięcznych manifestacji przed Sejmem czy też Urzędem Rady Ministrów. Czyżby działkowcy mieli być systematycznie nękani przez ludzi biznesu i osoby im sprzyjające szukające różnych sposobów i możliwości podważenia naszych praw do użytkowanych gruntów? Kto jak nie Rzecznik Praw Obywatelskich winien bronić praw kilkumilionowej rzeszy użytkowników działek? Prosimy zatem o wnikliwą analizę problemu i podjęcie właściwej decyzji.


Z poważaniem
Komisja Uchwał i Wniosków Przewodniczący Zebrania

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio