Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Mamy nasz projekt w Sejmie, który nas satysfakcjonuje i w naszej ocenie posłowie powinni nad nim już pracować" - 21.10.2014

Wałbrzych, 20 października 2014 r.

Julita Grenda

Przemysław Kruczej

Jerzy Nadratowski

Mariusz Foryś

działkowcy z ROD „Zagłębie”

w Wałbrzychu

 

                                                                  Poseł na Sejm RP

                                                                  Pani Krystyna Sibińska

         Kilka dni temu w dzienniku Super Express ukazał się artykuł „Uratujemy milion altan”, w którym zapowiada Pani, że posłowie Platformy Obywatelskiej przygotowali zmiany w prawie, które ocalą milion altan w ogrodach działkowych.  Autorem poprawek jest Pani, jak pisze gazeta. Nie dziwi nas fakt, że  zachwala Pani swoje poprawki i twierdzi, że są one lepsze niż projekt obywatelski, poparty podpisami blisko 700 000 obywateli i złożony w Sejmie 9 października br. Oczywistym dla nas jest, tak jak i dla tych 700 000 obywateli popierających projekt działkowców, że spóźniła się Pani w ratowaniu miliona altan co najmniej o 10 miesięcy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbiórki altany został wydany 9 stycznia 2014 r., a więc bezproduktywnie straciła Pani dużo czasu. Gdyby wykazała się Pani w owym czasie taką  troską o przetrwanie altan jak obecnie, to Sejm po wykorzystaniu szybkiej ścieżki  legislacyjnej, mógłby już dawno uchwalić nowelizację ustawy Prawo budowlane. Wątpliwym tylko jest, czy ta ewentualna zmiana byłaby zgodna z oczekiwaniami działkowców.

         Pani poseł, ani ponad 900 000 obywateli, którzy poparli obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ani 700 000 obywateli, którzy aktualnie poparli obywatelski projekt ustawy nowelizującej Prawo budowlane, nie wierzą  w Pani  dobre intencje. Niech Pani przyjmie do wiadomości, że  działkowcy pamiętają z jakim uporem usiłowała Pani, jako przewodnicząca podkomisji sejmowej w czasie procesu legislacyjnego nad ustawą działkową, obalać przepisy zapewniające zachowanie praw nabytych przez działkowców, w tym prawo członkostwa w Polskim Związku Działkowców, a przede wszystkim przepisy  o przekształceniu Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe.  Forsowała Pani projekt ustawy działkowej Platformy Obywatelskiej, napisanej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego, który nic działkowcom nie zapewniał, ani też nie gwarantował przetrwania ogrodów działkowych  w Polsce. Dążyła Pani, aby do ustawy działkowej wprowadzić jak najwięcej propozycji z projektu posła Huskowskiego. Już wówczas wiedzieli działkowcy, że autorem  tego projektu była Pani.

Bezpodstawna krytyka i hamowanie przez Panią procesu legislacyjnego nad  ustawą działkową, napisaną przez działkowców dla działkowców, spowodowały, że działkowcy nie darzą Panią zaufaniem, przynajmniej działkowcy w naszym Ogrodzie.

Jeśli istotnie przygotowała Pani projekt ustawy nowelizującej  Prawo budowlane i inne ustawy, to dlaczego Pani nie konsultuje tego projektu ze środowiskiem działkowców? Jakie lepsze rozwiązania ten projekt zawiera i dla kogo?Ta tajemniczość tym bardziej nas przekonuje, że dla  dobra działkowców lepszym byłoby, aby Pani  zrezygnowała ze swej nadgorliwości. Mamy nasz projekt w Sejmie, który nas satysfakcjonuje i w naszej ocenie posłowie powinni nad nim już pracować, a nie odkładać i czekać, bo poseł Sibińska pracuje nad swoim projektem. Niech  Pani się nie obawia o altany, które już są w ogrodach, ponieważ  art. 2 projektu mówi wyraźnie co należy rozumieć przez altanę działkową i to określenie dotyczy altan istniejących jak i tych, które będą budowane. Co tu jest nie jasnego?

         Pani poseł

Prosimy nie blokować swoimi „lepszymi” pomysłami  prac sejmowych nad złożonym obywatelskim projektem ustawy dot. zdefiniowania pojęcia altany.

         Przekazujemy nasz list drogą elektroniczną do wszystkich klubów parlamentarnych z prośbą  o poparcie obywatelskiego projektu ustawy nowelizującej ustawę Prawo budowlane  i inne ustawy.

 

Do wiadomości:

 

1.Krajowa Rada PZD.

2.Okręgowy Zarząd Sudecki PZD.                                                                                  / - / Julita Grenda

                                                                         / - / Przemysław Kruczej

                                                                         / - /Jerzy Nadratowski

                                                                        / - / Mariusz Foryś

Załącznik plikowy do pobrania

rod_Zagbie.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio