Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wystąpienie Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej" - 14.10.2014

                                                                             Gdańsk, dnia 14.10.2014r.

 

                                                                      Szanowny Pan

                                                                      Rafał Grupiński

                                                                     Przewodniczący Klubu Parlamentarnego

                                                                    Platformy Obywatelskiej

                                                                      Warszawa

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania Komisji Rewizyjnych funkcjonujących we wszystkich Rodzinnych Ogrodach Działkowych naszego Okręgu Gdańskiego, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku zwracają się do Pana Przewodniczącego i całego Klubu Parlamentarnego PO z apelem i prośbą o udzielenie realnego wsparcia dla naszego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane zgłoszonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.

W dniu 9 października 2014 roku do Marszałka Sejmu RP przekazano obywatelski projekt ustawy, pod którym swoje podpisy złożyło prawie 700 000 polskich Obywateli. Tak liczne poparcie członków polskiego społeczeństwa oznacza, że treści zawarte w tym projekcie znalazły uznanie i ta nowelizacja jest niezbędna oraz konieczna. Zgłoszony projekt ustawy spełnia oczekiwania 900 000 działkowców – właścicieli istniejących altan posadowionych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Szanowny Panie!

Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy prasowe enuncjacje, iż Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zamierza zgłosić swój projekt ustawy nowelizujący ustawę Prawo Budowlane w zakresie dotyczącym altan znajdujących się w naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Zastanawiającym jest, że Klub PO dopiero po 10 miesiącach upływających od kuriozalnego orzeczenia NSA z 9 stycznia 2014 roku oraz po złożeniu do Marszałka Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy zmierzającego do ustawowego zabezpieczenia altan, zamierza ponoć złożyć swój własny.

Wyrażamy przekonanie, że biorąc pod uwagę zdanie 700 000 Obywateli wyrażone w podpisach poparcia, Posłowie PO odstąpią od zamiaru składania swoistego konkurencyjnego projektu ustawy i udzielą swego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN”.

Jesteśmy także przekonani, że złożony w dniu 9 października 2014 roku przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projekt ustawy uzyska akceptację wszystkich sił politycznych w Sejmie RP celem szybkiego rozpoczęcia procedowania i uchwalenia ustawy bez zbędnej zwłoki.

Niniejszy list drogą elektroniczną kierujemy także do:

- Marszałka Sejmu RP Pana Radosława Sikorskiego,

- Wicemarszałków Sejmu RP: Pani Elżbiety Radziszewskiej, Pani Wandy Nowickiej, Pana Eugeniusza Grzeszczaka, Pana Marka Kuchcińskiego oraz Pana Jerzego Wenderlicha,

- Klubów Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS, SP, Twój Ruch, BiG

oraz przesyłamy także do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Marii Fojt,

- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pana Bartłomieja Piecha i Pana Tomasza Terleckiego,

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego.

 

                              Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

                        Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku

                      Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

 

Przewodniczący                                                             Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego                                                Elżbieta Senecka  

Z-ca Przewodniczącego                                                Marianna Krawczyk

Sekretarz                                                                         Jolanta Rutkowska

Członkowie:           

Sabina Chinalska, Andrzej Jancz, Piotr Mikituła, Stanisław Orłowski, Tadeusz Sakowicz i Andrzej Zajcew.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio