Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Projekt ten jest obywatelską odpowiedzią na bardzo niebezpieczne dla nas dzialkowców orzeczenie NSA" - 13.10.2014

Gdynia, dnia 10.10.2014 r.

 

                                                                 Szanowny Pan

                                                                 Radosław Sikorski

                                                                 Marszałek Sejmu RP

                                                                 Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!

 

Społeczność działkowa naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni zwraca się do Pana, drugiej osoby w Państwie z prośbą i gorącym apelem o szybkie skierowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw pod obrady Wysokiej Izby.

W dniu wczorajszym przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przedłożyli w Sejmie RP projekt tej ustawy wsparty podpisami prawie 700 tysięcy polskich Obywateli.

Projekt ten jest obywatelską odpowiedzią na bardzo niebezpieczne dla nas działkowców orzeczenie NSA, który posługując się encyklopedią internetową określił altany, jako budowlę bardziej mającą rację bytu w ogrodach pałacowych niż w naszych ogrodach. Zawarta definicja nie przystoi ani do obecnej rzeczywistości ani do naszych potrzeb, bowiem trudno by było nam w altanie o ażurowych ścianach chronić się przed deszczem oraz przechowywać potrzebne narzędzia ogrodnicze, nie mówiąc już o ochronie naszego mienia przed złodziejami.

Naczelny Sąd Administracyjny zawierając w swym orzeczeniu tak dziwaczną definicję najwidoczniej zapomniał lub co grosza nie wie, że altany w naszych ogrodach istnieją od zawsze i powstawały w zgodzie z wymogami Prawa Budowlanego. Nigdy ich konstrukcja nie budziła żadnych kontrowersji ze strony władzy wykonawczej.

Obywatelski projekt ustawy opracowany przez nasz Polski Związek Działkowców i posiadający tak znaczące poparcie Obywateli odnosi się do likwidacji luki w Prawie Budowlanym, której dalsze istnienie realnie zagraża właścicielom prawie 900 tysięcy altan i może skutkować decyzjami o rozbiórce.

Niniejszym listem zwracamy się do Pana Marszałka oraz wszystkich Posłów na Sejm RP i Senatorów RP o szybkie i sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego.

List ten także drogą elektroniczną przekazujemy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

 

Z upoważnienia i w imieniu działkowców

                                                                   

Prezes ROD                                                            Józef Matwies

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD      Bogusław Dąbrowski

Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD     Kazimierz Majna

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio